Ohjaan ja tuen monikulttuurista oppijaa

#monikulttuurisuus #kielitietoisuus #oppimisvaikeudet #opetusmenetelmät

Tavoite

Lisätään taitoja tukea ja ohjata monikulttuurista oppijaa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön taitoa tunnistaa monikulttuuristen oppijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä sekä kohdentaa tukitoimia niitä tarvitseville. Se antaa myös valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen sekä yksilöllisten polkujen ja tukitoimien suunnitteluun.

Lisäksi tavoitteena on lisätä osallistujien verkosto-osaamista ja tukea osallistujien työssäjaksamista. Koulutukseen osallistuja saa myös valmiuksia tukea maahanmuuttajaopiskelijoiden kotoutumista ja yhteiskuntaan integroitumista.

Toteutus

Toteutetaan kymmenen opintopisteen koulutuskokonaisuus kaksi kertaa.

Hankkeessa toteutetaan kymmenen opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa. Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena.

On suositeltavaa suorittaa koko koulutuskokonaisuus. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Koulutuksen osiot ovat:

  1. Kulttuuri- ja kielitietoisuus monikulttuurisen opiskelijan ohjaamisessa, 2 op
  2. Monikulttuurisen opiskelijan oppimisvaikeudet, tunnistaminen ja tuki, 3 op
  3. Monikulttuurisen opiskelijan tuen menetelmät, 3 op
  4. Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 2 op

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, valmentavan ja valmistavan koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen sekä kotoutumiskoulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tuula Niskanen

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
050 463 2460
Tuula.Niskanen@spesia.fi