OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

#laatu #ohjaus #moniammatillinenyhteistyö

Tavoite

Kehittää opinto-ohjausta, parantaa ohjauksen laatua sekä lisätä ohjaustyötä tekevien osaamista ja moniammatillista yhteistyötä.

OLO-hankkeen toimilla tuetaan seuraavaa kokonaistavoitetta: Jokainen nuori pääsee hänelle sopivaan opiskelupaikkaan ja sen jälkeen kiinnittyy työhön tai jatko-opintoihin sekä hyvään elämään. Päämääränä on, että jokainen opiskelija saa loistaa!

 

Toteutus

Kehittämistyö kohdistuu kolmeen vaiheeseen: ohjaus ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen.

Hankkeessa vahvistetaan alueellisia ohjauksen palveluverkostoja ja yhteistyötä ohjaustoimijoiden välillä. Lisäksi selkeytetään ohjauksen ammattilaisten rooleja ja moniammatillista yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä käytänteistä ja toimintavoista. Hankkeen tuloksena syntyy laadukkaan ohjauksen malleja sekä valtakunnalliset hyvän ohjauksen kriteerit.

Hankkeen kohderyhmänä ovat opinto-ohjaajat ja muut oppilaitoksessa ja sen yhteistyöverkostoissa ohjaustyötä tekevät ammattilaiset

Spesian erityisenä tehtävänä hankkeessa on varmistaa, että erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen näkökulma toteutuu. Lisäksi tarjoamme osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen liittyen.

OLO-hanke on osa Oikeus osata -kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

OLO-hanke, oikeus laadukkaaseen ohjaukseen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Henkilöä ei löydy
Oph rahoittaa -logo