Opiskelijan äänellä

#osallisuus #opiskelijakuntatoiminta #tutortoiminta #oppilaitosympäristö #oppilaitosyhteisö

Tavoite

Opiskelijoiden ääni kuuluville osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla.

Opiskelijan äänellä -hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia: opiskelijakuntatoiminnan laajentaminen koskemaan kaikkia opiskelijoita (erityisesti pieniä toimipisteitä), luodaan opiskelijoille yhteinen foorumi ajankohtaisen tiedon jakamiseen ja paikkakuntakohtaisten kuulumisten vaihtamiseen, vahvistetaan yhteisöllisyyttä yli paikkakuntarajojen, opinnollistetaan opiskelijakunta- ja tutortoiminta.

Lisäksi hankkeessa tuetaan oppilaitosyhteisön hyvinvointia edistämällä ja kehittämällä turvallisuutta: päivitetään järjestysäännöt ja asumisen säännöt yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa, muutetaan oppilaitosympäristöä sukupuolineutraalimpaan suuntaan

Toteutus

Kehitetään opiskelijakunta- ja tutortoimintaa, päivitetään järjestyssäännöt sekä järjestetään infoja ja tapahtumia.

  • Otetaan aktiivisesti mukaan pienet toimipaikat opiskelijakuntatoimintaan. Valitaan toimipaikasta jäsen päätoimipaikan opiskelijakunnan hallitukseen ja mahdollistetaan opiskelijan osallistuminen opiskelijakunnan kokouksiin etänä (Teams).
  • Järjestetään opiskelijoiden Spesia-info 4 krt/vuosi. Tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista asioista (kyselyiden tulokset, opiskelijoiden esille nostamat paikkakuntien kuulumiset).
  • Järjestetään Spesia-päivä 1 krt/ vuosi opiskelijoiden ideoima ja suunnittelema tapahtuma yli paikkakuntien.
  • YTO-opettajat laativat yhteistyössä opiskelijakunta- ja tutortoimintaan liittyvät osaamisen tunnistamisen ohjeistukset.
  • Päivitetään järjestyssäännöt (koulu ja asuminen) osallistamalla opiskelijat, huoltajat ja henkilökunta.
  • Järjestetään teema-iltoja huoltajille hybridimallilla. Aiheina mm. turvallisuus, säännöt, opiskeluhuolto, mielenhyvinvoinnin tukeminen).
  • Perustetaan Spesia-tasoinen työryhmä valmistelemaan sukupuolineutraalimpaa oppimisympäristöä.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tea Kiviluoma

palvelupäällikkö
Turku
050 410 9442
Tea.Kiviluoma@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo
Spesia logo