Opiskelijat työuralla

#erityinentuki #työllistyminen #täsmätyö

Tavoite

Opetushenkilöstön osaaminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymiseen lisääntyy.

Opiskelijat työuralla -hankkeen tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisessä. Tavoitteena on herättää ajatuksia täsmätyön mahdollisuuksista.

Hankkeen tuloksena opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen edistämisestä on parantunut. Työnkuvien ja -tehtävien räätälöinti on tullut henkilöstölle tutummaksi ja tästä mahdollisuudesta puhutaan enemmän työelämälle ja osataan tukea heitä.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittyessä myös työelämässä täsmätyö ja työelämän moninaisuus tulevat sekä termeinä että käytännössä tunnetummiksi. Pitkällä tähtäimellä tämä voi parantaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä helpottaa työvoimapulaa aloilla, joissa täsmätyöntekijöitä voidaan hyödyntää. Tämä myös lisää kohderyhmän osallisuutta yhteiskuntaan sekä riittävän tuen nivelvaiheessa.

Toteutus

Järjestetään Opiskelijat työuralla -koulutuskokonaisuus verkossa.

Opiskelijat työuralla -koulutuksiin osallistuvat saavat lisäosaamista täsmätyökykyisen työllistämisen mahdollisuuksista, työyhteisön valmentamisesta täsmätyöntekijän rekrytoinnissa sekä oppilaitoksen uraohjauksen tuesta täsmätyöllistymisen prosessissa.

Koulutusosiot:

  1. Uraohjaus ja työelämätaidot (2op)
  2. Oppilaitoksen tuki työelämälle (2op)
  3. Monimuotoinen työyhteisö ja positiivinen erityiskohtelu (2op)
  4. Tuettu työllistyminen (3op)

Hankeverkoston osaamisessa yhdistyy käytännön osaaminen sekä tutkimus- ja tietolähtöisyys erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja ohjauksessa niin oppilaitos- kuin järjestösektorilta. Hanke on valtakunnallinen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo