ParasTUVA – Osaamista ja laatua TUVA-koulutukseen

​#TUVA-koulutus #TUVA-pedagogiikka #ErityinenTuki

Tavoite ja kohderyhmä

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle.

Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Toteutus

Tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia.

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.

Spesia toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Suomenkieliset koulutusosiot

1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op, 31.10.2023-11.1.2024. Toteuttaja Ammattiopisto Spesia
2. Paras vuosi TUVAssa 2 op, 1.2.-31.5.2024. Toteuttaja Kiipulan ammattiopisto
3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op, 12.9.2024-16.1.2025. Toteuttajat Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto
4. Hyvän opiskelupäivän elementit 2 op, 6.2.-24.4.2025. Toteuttaja Ammattiopisto Live

Ruotsinkieliset koulutusosiot

Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta ja järjestää oman ruotsinkielisen infotilaisuuden.
Lisätietoa koulutusosioista ja infotilaisuudesta Optiman kotisivuilta.

BästaHUX
Kunnande och kvalitet i HUX-utbildningen

1. Olika Hux-studerandes vägar mot examensutbildning, 2 sp. Tidpunkt november 2023-januari 2024
2. Bästa Hux-året, 2 sp. Tidpunkt februari – maj 2024
3. Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. Tidpunkt: Genomförande: september 2024- januari 2025

ParasTuva -hankkeen logo

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi
Spesia logo
Kiipulan Ammattiopiston logo
Ammattiopisto Liven logo
Optiman logo
Ammattiopisto Luovin logo
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo