Polkuja

#erityisopetus #viestintä #oppimisympäristöt #virtuaaliympäristöt

Tavoite

Kehitetään opiskelijoiden perustaitoja sisäisissä oppimisympäristöissä.

Polkuja-hankkeessa kehitetään Spesian sisäisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista integroimalla siihen perustaitojen YTO-aineiden opetusta. Sisäisissä oppimisympäristöissä on turvallista parantaa perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia ammatillisen osaamisen kehittymisen rinnalla.

Hankkeessa hiotaan myös perusosaamisen kartoittamista ja jatko-opintopolkuja pääasiassa hankekumppanien tukena erityisen tuen näkökulmasta.

Toteutus

YTO-aineiden opetusta integroidaan sisäisiin oppimisympäristöihin.

Hankkeessa hyödynnetään Spesian jo olemassa olevia sisäisiä oppimisympäristöjä, joissa kehitetään YTO-aineiden perustaitojen opetusta. Lisäksi hankkeen aikana perustetaan uusi e-oppimisympäristö, jossa perustataitoja voi kehittää.

Integrointia toteutetaan eri tyyppisissä sisäisissä oppimisympäristöissä ja useissa toimipisteissä. Parhaat käytännöt levitetään kaikkiin Spesian toimipisteisiin.

Polkuja on osa Oikeus Osata -hankekokonaisuutta.

Tuotokset

  • kartoitusmenetelmä tunnistamiseen ja ohjaukseen
  • parantunut koulutusalojen ja sisäisten oppimisympäristöjen välinen yhteistyö uusien pedagogisten ratkaisujen kautta
  • uusi e-oppimisympäristö

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Simo Liikanen

oppimisympäristökoordinaattori
Järvenpää
044 565 0558
Simo.Liikanen@spesia.fi