Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

#nepsy #nepsyvalmennus #neuropsykiatrinenvalmennus

Tavoite

Kehitetään osaamista, taitoja ja menetelmiä tukea henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja syventää teoreettisia tietoja ja antaa käytännön keinoja tukea asiakasta, jolla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, kuten ADHD, autismin kirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai erilaisia oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on myös kehittää osallistujien ohjaus- ja valmennusosaamista.

Toteutus

Koulutetaan neuropsykiatrisia valmentajia 25 opintopisteen laajuisessa peruskoulutuksessa sekä annetaan jatkokoulutusta neuropsykiatrisina valmentajina jo toimiville

Koulutuksia toteutetaan Spesian päätoimipaikoilla Järvenpäässä, Turussa ja Jyväskylässä. Koulutuksilla vastataan opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimivien lisääntyneeseen tarpeeseen kehittää osaamista, taitoja ja menetelmiä tukea henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Pääkouluttajina toimivat Ammattiopisto Spesian asiantuntijat.

Hankkeen tuloksena on 60 koulutettua neuropsykiatrista valmentajaa sekä 30 jatkokoulutuksen käynyttä valmentajaa, joilla on osaamista tukea neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia oppilaita/opiskelijoita sekä muita asiakkaita niin, että heidän opiskelu ja arjenhallinta helpottuu.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Henkilöä ei löydy