Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen

​#RatkotaanYhdessä #PositiivinenPsykologia #ErityinenTuki

Tavoite ja kohderyhmä

Ratkotaan yhdessä-hanke tarjoaa monipuolisia menetelmiä ja työtapoja.

Koulutukseen osallistujat lisäävät käytännön opetus- ja ohjausosaamistaan sekä tutkimusperustaista opetusmenetelmätietoutta. Opitaan tunnistamaan oppimisvaikeuksia, tukemaan monipuolisesti oppimista ja mielen hyvinvointia. Koulutus antaa selviytymiskeinoja opetuksen ja ohjauksen haastaviin tilanteisiin sekä työkaluja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemiseen heille soveltuvien arviointi- ja opetusmenetelmien avulla.

Toteutus

Koulutuskokonaisuus antaa selviytymiskeinoja opetuksen ja ohjauksen arkeen.

Hankkeessa toteutetaan 10 opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion. Koulutukseen kuuluu verkkokoulutuspäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena.

Koulutuksen osiot

Osio 1: 19.1.-16.2.2024 Monipuolisia menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen 2 op
Osio 2: 7.3.-4.4.2024 Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op
Osio 3: 9.4.-8.5.2024 Tukea mielen hyvinvointiin 2 op
Osio 4: 14.8.-11.9.2024 Tästäkin selvitään – haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, valmentavan ja valmistavan koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tuula Niskanen

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
050 463 2460
Tuula.Niskanen@spesia.fi
Spesia logo
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo