Reboot School – opintojen keskeyttämisen ennakointi ja ehkäisy

#digitaalisuus #innovaatiot #ammatillinenkoulutus #keskeyttäminen

Tavoite

Uudet digitaaliset ratkaisut ammatillisten opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisyyn.

Reboot School -hankkeessa etsitään uusia digitaalisia ratkaisuja opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisyyn ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Uusien ratkaisujen tulisi ensisijaisesti kohdistua opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen.

Toteutus

Dropout Stop -innovaatiokilpailu.

Hankkeen puitteissa järjestettiin Dropout Stop –innovaatiokilpailu, jossa kehitettävien palveluiden / tuotteiden tuli vastata yhteen tai useampaan alahaasteeseen:

  • Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista?
  • Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan?
  • Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan?
  • Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitseva opiskelija huomioidaan? 

Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun ammatillisen koulutuksen järjestäjät käyttävät innovaatiokilpailua uusien ratkaisujen löytämiseen opintojen keskeyttämisen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Jarkko Korhonen

opetusteknologian asiantuntija
Järvenpää
040 577 1003
Jarkko.Korhonen@spesia.fi
Business Finland -logo.