RETU – Resilienssi ja tulevaisuususko

#resilienssi #tulevaisuususko #läpäisy # #nivelvaihe #toimijuus

Tavoite

Opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee, siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu.

Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen (RETU) tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua tukea. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Toteutus

Rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline.

RETU-hankkeessa rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jossa hyödynnetään TOTEEMI-hankkeessa käytettyjä kysymyksiä. Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline antaa tuloksena opiskelijalle analyysin, joka kuvaa hänen tilannettaan opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Tarkoituksena on auttaa opettajia, ohjaajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin asioihin.

Ammattiopisto Spesia toimii hankeen osatoteuttajana. Spesian erityinen rooli hankkeessa on huolehtia palvelutarpeen arviointivälineen saavutettavuudesta sekä esteettömyyden ja erityisen tuen näkökulman toteutumisesta hankkeen toiminnassa, tuloksissa ja tuotoksissa.

Tuotokset

  • digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR (Career, Resilience, Education, Agendy, Readiness)

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tuula Niskanen

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
050 463 2460
Tuula.Niskanen@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo