SamPo – opiskelijan saumaton opintopolku

#opintopolku #nivelvaihe #ammatillinenkoulutus

Tavoite

Erityistä tukea sekä hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitseva opiskelija kiinnittyy opintoihin, toimii itsenäisesti, edistyy opinnoissaan ja työllistyy. 

SamPo-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittyminen, itsenäinen toimijuus, opiskelun edistyminen ja työllistyminen opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta edistämällä. Hanke kohdistuu opintopolun nivelvaiheisiin: opintojen alkuun, työelämässä oppimiseen sekä työllistymiseen tai jatko-opintoihin.

Tavoitteena on myös kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja –menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja etäopiskeluun.

Toteutus

Pilotoidaan, jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhdessä saumaton opintopolku -toimintamallia.

Hanke toteutetaan oppilaitoskohtaisina pilotteina. Osatoteuttajat jakavat kokemuksia sekä kehittävät pilotteja ja Sampo-opiskelijan saumaton opintopolku -toimintamallia hankkeen yhteisissä työpajoissa. Pilottien toteuttamista ja toimintamallin kehittämistä arvioidaan ja seurataan myös systemaattisesti.

Ammattiopisto Spesian osalta hanke toteutetaan Jyväskylän toimipisteessä.

SamPo toteuttaa kevään 2023 aikana kahdeksanosaisen webinaarisarjan. Lisätietoa SamPo-webinaareista Jamkin www-sivuilta.

Tuotokset

Hankkeessa luodaan opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo -opiskelijan saumaton opintopolku. Toimintamallissa huomioidaan myös koronan esille nostamat monialaisen etäohjauksen toimintatavat.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maarit Sorjonen

erityisen tuen asiantuntija
Jyväskylä
044 765 1368
Maarit.Sorjonen@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
ELY-keskuksen logo