Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

#AMEO #laatu # #laadunhallinta #arviointi 

Tavoite

Jatketaan ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) verkoston yhteistyötä ja kehitetään edelleen hyväksi koettuja malleja.

  1. Kehitetään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) tarpeisiin palautteen antamisen tapoja nykyaikaisia teknisiä ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Myös kerätyn tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen kehitetään toimintatapoja.
  2. Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman kytkeminen osaksi verkoston oppilaitosten laadunhallintajärjestelmiä.
  3. AMEO-verkoston tuloskortin käyttöönotto sekä sen ja Amis-palautteen antaman tiedon hyödyntäminen verkoston oppilaitosten toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
  4. Laadunhallintajärjestelmien edelleen kehittäminen. Tavoitteeseen sisältyvät muun muassa laadunhallintajärjestelmän päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen ja jalkauttaminen, palaute- ja tulostiedon systemaattisen hyödyntämisen parantaminen sekä laatukulttuurin vahvistaminen.

Ammattiopisto Spesian osahankkeen toimenpiteet keskittyvät tavoitteisiin 1 ja 4.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna-Liisa Ollila

laatukoordinaattori
Järvenpää
044 465 0551
Hanna-Liisa.Ollila@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo