Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

#vankilaopetus #nivelvaihe #digitaalisuus #oppimisvaikeudet #työllistyminen

Tavoite

Sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä, työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan.

Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen.

Toteutus

Tunnistetaan toisen asteen koulutussiirtymien kriittiset pisteet ja työstetään niitä viiden päätavoitteen kautta.

  1. Rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymien sujuvoittaminen ja työllistymisen edistäminen yritysyhteistyöllä
  2. Risen henkilöstön ja vankien digitaitojen kohentaminen
  3. Osaamo-toimintamallin luominen asiakasohjauksen työkaluksi
  4. Risen henkilöstön, vankilaopettajien ja muiden sidosryhmien pedagoginen valmentaminen
  5. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymien kehittäminen

 

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat vangit, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat ja KELA:n, TYP:n, TE-toimiston sekä työelämäkumppaneiden henkilöstöt.

Tuotokset

Luodaan työnantajaverkosto, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tukien rikosseuraamusasiakkaiden työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa. Hankkeen kehittämistyön tuotokset pilotoidaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella, minkä jälkeen niitä levitetään valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maria Ojala-Vesteri

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
044 761 4649
Maria.Ojala-Vesteri@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo
Rikosseuraamuslaitos logo
Spesia logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
Hyria logo
Keuda logo
Live logo