Tulevaisuuden työelämän starat

#työelämä #työllistyminen #työelämälähtöisyys #oppimisympäristöt #NY-yrittäjyys

Tavoite

Otetaan käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä sekä selkiytetään työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja.

Tulevaisuuden työelämän starat -hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä. Tavoitteena on selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa.

Uudenlaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä toimiminen edistää opiskelijoiden kykyä mukautua erilaisiin työelämän toimintaympäristöihin ja sitä kautta parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Myös opetus- ja ohjaushenkilöstön toimintatavat ja työelämäosaaminen kehittyvät uudenlaisten oppimisympäristöjen ja menetelmien käyttöönoton kautta, jolloin saavutetaan laajempaa näkemystä siitä, millaisia taitoja tämän päivän muuttuvissa työympäristöissä toimiminen edellyttää. Spesia edistää matalan kynnyksen yrittäjyystoimintaa NY-yritystoiminnan kautta.

Verkostomaisen työskentelytavan kautta kehitetään työllistämistä edistävän ohjauksen malli.

Toteutus

Oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan sekä työelämän että opiskelijoiden aitoon tarpeeseen.

Oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että ne vastaavat aitoon tarpeeseen sekä työelämän edustajien että opiskelijoiden kannalta.

Hankkeessa luodaan alueellisia kumppanuusverkostoja, joiden tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia parantamalla siirtymävaiheen ohjausprosesseja. Työllistymisen ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan vastaamaan siirtymävaiheen tuen tarpeeseen.

Tuotokset

  • Hankkeen toimesta on perustettu yhdeksän NY-yritystä. Hanke on mahdollistanut NY-toiminnan kehittymisen jäädäkseen. NY-toiminta on selkeästi tukenut opiskelijoiden opintoja, nopeuttanut valmistumista ja helpottanut työllistymistä.
  • Hanke on tuonut nuorten työllistymisen kanssa työskenteleviä tahoja yhteen ja luonut vahvoja verkostoja eri toimijoiden välille. Luottamus ja yhteistyöhalu eri toimijoiden välillä on selkeästi lisääntynyt. Hanke on antanut kokemusta erilaisten sähköisten alustojen mahdollisuuksista työllistymisen tukena.

Kohokohdat

  • Hankkeessa on toteutunut kuuden NY-yrittäjän kohdalla ”NY-yrittäjästä ammattiyrittäjäksi”-pilotointi. Näistä kuudesta opiskelijasta neljä on valmistunut odotettua nopeammin ja työllistänyt itsensä NY-yrittäjyyden aikana luoduilla suhteilla.
  • NY-yrittäjyydestä saadut hyvät kokemukset ovat siivittäneet opiskelijat ja henkilökunnan panostamaan NY-toimintaan jatkossakin.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Henkilöä ei löydy
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta logo