Virtuaalisesti omalla polulla – VOP

#työelämäpalvelut #VR-oppimisympäristöt #virtuaalitodellisuus

Tavoite

Virtuaalisesti omalla polulla (VOP) -hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia, immersiivisiä oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden ura- ja työelämätaitoja sekä digiosaamista.

  • Luodaan VR-ympäristöön keskittyvä uraohjauksen malli opettajille ja ammatillisille ohjaajille.
  • Opiskelijat pääsevät tutustumaan eri ammattialoihin sekä ohjatusti, että itsenäisesti.

 

Toteutus

Edistetään opiskelijoiden ura- ja työelämätaitoja.

  • Pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  • Ammattiopisto Spesia, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI ja Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaavat VR-ympäristöjen toteuttamisesta.
  • Ympäristöihin on valittu mukaan yleisempiä sekä koronapandemiasta eniten kärsineitä ammattialoja. Spesiasta valitut koulutusalat ovat liiketoiminnan perustutkinto sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Lisäksi työvalmennuksen VR-ympäristössä käydään läpi Spesian sisustusartesaaniopiskelijan kanssa työnhaun eri vaiheet työvalmentajan tukemana.
  • Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja EKAMI toteuttavat yhteensä 7 erilaista tutustumispolkua.
  • Virtuaaliympäristöjen kokeilut opiskelijoiden ja opettajien kanssa toteutetaan lukuvuoden 2022 – 2023 aikana.

Kohderyhmä

VR-ympäristössä voi tutustua eri ammatteihin ja niissä vaadittaviin kompetensseihin. 

  • VOP-hankkeen kohderyhmänä ovat mm. tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA-opiskelijat, toisella asteella ammattiin jo opiskelevat sekä ammatinvaihtajat.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Jarkko Korhonen

opetusteknologian asiantuntija
Järvenpää
040 577 1003
Jarkko.Korhonen@spesia.fi
Rahoittajan logo
Virtuaalisesti omalla polulla – VOP hankkeen logo