Yhdessä enemmän 2

#laatu #laadunhallinta #asiakaslähtöisyys #laatumittarit 

Tavoite

Kohti entistä kokonaisvaltaisempaa laadunhallintaa.

Opetushallituksen rahoittamissa laatustrategiahankkeissa on vuosille 2020-2021 neljä painopistettä, joihin Yhdessä enemmän 2 -hankkeella on tavoitteita kolmeen painopisteeseen.

  1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
    Tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita sekä laadunhallinnan johtamista Kohti huippulaatua -strategian mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstöllämme on ymmärrys organisaation laadunhallinnan menetelmistä, laadun tilasta, tavoitteista ja kehittämisestä
  2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta
    Tavoitteena on vakiinnuttaa menettelytavat, joilla saavutetaan parempi laadunhallinta työelämässä oppimisessa ja sitä tukevissa oppimisympäristöissä. Yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa pyrimme jalostamaan ennakointitietoa uudella tavalla koulutuksen tarjonnaksi ja tuotteistamisen perustaksi. Lisäksi tavoitteena on saada ARVO-palautteiden tulokset osaksi arjen asiakaslähtöistä työtä ja jatkuvaa parantamista.
  3. Toiminnan selkeät tavoitteet ja tulosten seuranta
    Tavoitteena on kehittää mittaristoa, joka kiinnittyy entistä selkeämmin johtamiseen ja toimintaprosessien jatkuvaan parantamiseen. ARVO-palautteiden hyödyntämiseen on käytössä uusia menettelytapoja ja työvälineitä (MFiles, PowerBi). Laadunhallinnan vaikuttavuuden arviointiosaaminen kehittyy vertaisfoorumeissa.

 

Toteutus

Hyödynnetään vertaisoppimista ja toimivien käytäntöjen avointa jakamista. 

Työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään jokaisessa oppilaitoksessa erikseen ja yhdessä hankkeen työkokouksissa ja kaikille avoimissa työpajoissa. Hankeverkoston yhteisinä työtapoina ovat vertaisoppiminen ja toimivien käytäntöjen avoin jakaminen. Ammattiopisto Spesian osahankkeessa keskitytään tavoitteiden 1 ja 3 toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna-Liisa Ollila

laatukoordinaattori
Järvenpää
044 465 0551
Hanna-Liisa.Ollila@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo