Yhdessä eteenpäin – Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen ja vahvistaminen

#yhteisöllisyys #osallisuus #hyvinvointi #opiskelijahuolto

Tavoite

Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen ja vahvistaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää tukea ja lisätä toimia, joilla vähennetään opiskelijoiden yksinäisyyden kokemusta. Hankkeen aikana kehitetään moniammatillista opiskeluhuoltotyötä kouluttamalla opiskeluhuollon henkilökuntaa ja muuta henkilöstöä. Tavoitteena on tiivistää hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tavoitteena on kehittää opiskeluhuollon toimintamallia ja ennaltaehkäisevää työtä ja edistää näin opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn koordinointi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tasa-arvoisella ja yhdenvertaisella opiskeluhuollolla edistetään opiskelijoiden oppimista ja terveyttä.

Hankekaudella osallistutaan Helsinki Mission School to Belong -ohjelmaan, joka on yksinäisyyttä vähentävä, tutkimusperusteinen toimenpideohjelma. Osallistuminen toteutetaan kaikissa toimipaikoissa. Yhteisöohjaajat koordinoivat ohjelmaan osallistumista hankevastaavan kanssa. Hankkeella rahoitetaan yhteisöohjaajien työtä. Yhteisöohjaajien työn tavoitteena on toimia matalan kynnyksen kohtaamisen ja oppilaitoksen eri toimintaympäristöihin jalkautuvina työntekijöinä. Työssä toteutuu opiskeluhuollon varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työote.

Toteutus

Yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Hankkeella kehitetään ja vahvistetaan yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamista Ammattiopisto Spesian kaikissa toimipaikoissa. Tämä toteutetaan henkilöstöresurssoinneilla, henkilöstöä kouluttamalla sekä School to Belong- toimenpideohjelmaan osallistumisella. Näillä toimilla varmistetaan ennaltaehkäisevän tuen toteutuminen, vähennetään yksinäisyyttä, vahvistetaan resilienssiä ja tuetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mielenterveyttä.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna Sinkkonen

palvelupäällikkö
Järvenpää
+35850 405 9084
Hanna.Sinkkonen@spesia.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo.