Erityisesti erityisopettajille

Ajankohta:
1.5.2017 – 31.12.2018
Rahoittaja
Opetushallitus
Hankkeen tavoitteet:
Erityisesti erityisopettajille- hanke on opetushallituksen rahoittama 10 opintopisteen täydennyskoulutushanke. Koulutus koostuu kolmesta osiosta, jotka muodostavat kokonaisuuden.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on
• kehittää erityisopettajien osaamista ja erityisen tuen toimintamalleja oppilaitoksessa sekä alueellisesti
• antaa välineitä ja osaamista toimia erityisopettajana uudistuvassa toimintaympäristössä (mm. ammatillisen koulutuksen reformi)
• kehittää nivelvaiheyhteistyötä eri kouluasteiden välillä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa.

Hankkeen toimenpiteet
Hanke koostuu kolmesta koulutusosiosta
1. Konsultaatio-osaamista erityisopettajille 4op
2. Uudistuva erityisopetuksen lainsäädäntö ja menetelmiä erityisen tuen toteuttamiseen 3 op
3. Monialaisesti ja moniammatillisesti – erityisopetus ja opiskeluhuolto yhteistyössä 3 op
Hankkeen toimintaperiaatteena on osaamisen jakaminen ja yhdessä kehittäminen. Toteuttamistapoina ovat webinaarit, lähipäivät ja verkostotapaamiset sekä omassa työssä ja työyhteisössä kehittäminen.

Kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat, ervat, erityisopetuksen koordinaattorit, oppilaitosten johdon edustajat sekä opiskeluhuollon henkilöstö.

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja
Eija Männistö
erityisopetuksen asiantuntija
eija.mannisto@spesia.fi
p. 044 – 7650 572

 

Seuraa meitä:

#aospesia