ERMO  – erityisopetusta monikulttuurisille opiskelijoille

Projektiaika
15.12.2016 – 30.9.2019
Projektin rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektin kuvaus
Projektissa toteutetaan 10 opintopisteen koulutuskokonaisuus kaksi kertaa. Koulutuksissa painottuu verkko-opiskelu.
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on oppia
• tunnistamaan ja ymmärtämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamista ja oppimisvalmiuksia sekä oppimista vaikeuttavia tekijöitä sekä huomioimaan maahanmuuttajien erilaisia elämäntilanteita
• ideoita ja tapoja käyttää erilaisia erityispedagogisia menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja osaamisen tunnistamiseen
• kehittämään yksilöllisiä polkuja ja tukitoimia sekä osaamista vasta maahan tulleiden opiskelijoiden sekä erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa.

Projektin kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan sekä kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Projektitoimijat
Projekti toteutetaan Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä. Koordinaattorina toimii Haaga-Helia.
Linkki Ermo- hankkeen nettisivulle

Lisätiedot:
Eija Männistö
044 – 7650 572

 

Seuraa meitä:

#aospesia