FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen

Hankkeessa kehitetään erilaisia keinoja, joilla tuetaan osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä. Näitä ovat esimerkiksi:

  • arviointimenetelmät, joilla kartoitetaan opiskelijan tuen tarvetta työllistymisessä
  • työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalli yhdessä palveluntuottajien ja yritysten kanssa
  • toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan ja tuetaan sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat työllistävien toimien sijaan osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Hankkeessa huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset, ja toimintamalleja kehitetään yhdessä yritysten ja työllistymistä tukevien tahojen kanssa. Hankkeen lopputuloksena ammatillisen opetuksen ammattilaisilla on käytössään työkaluja, joilla pystytään entistä paremmin tunnistamaan osatyökykyisten opiskelijoiden tarpeita ja tukemaan heidän pääsyään työelämään.

Toteutusaika: 1.3.2017-31.12.2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Koordinointi: Ammattiopisto Spesia
Hankekumppanit: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seurakuntaopisto, Hyria säätiö, Vates ja Kuntoutussäätiö
Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Simo Liikanen, Ammattiopisto Spesia, etunimi.sukunimi@spesia.fi, p. 044 5650 558

 

 

Seuraa meitä:

#aospesia