Henkilöstön kansainvälisyyspolku – merkkejä ja menestystä

Hankkeen nimi: Henkilöstön kansainvälisyyspolku – merkkejä ja menestystä
Toteutusaika: 1.8.2017-31.12.2018
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankeverkoston koordinaattori: Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
Tavoitteet, sisällöt ja odotettavissa olevat tulokset:

Hankkeessa kehitetään verkoston oppilaitosten henkilöstön ja erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista kytkettynä ammatillisen koulutuksen kontekstiin. Tavoitteena on lisätä ulkomaanjaksojen ja muun kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta ja hyödyntää tuloksia tehokkaammin verkoston oppilaitoksissa. Tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstön kv-osaamisen tunnistamista ja tunnustamista helpottavaa menetelmää. Päivitämme henkilöstön kansainvälisyyspolun, joka toimii kehikkona osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena on myös linkittää kv. polku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia.

Hankkeen tavoitteena on tuoda henkilökunnan kansainvälistä osaamista esille ja helpottaa sen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkkien suorittamisen kautta henkilökunnan kansainvälinen osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Samalla tunnistetaan myös kehittämistarpeet ja tätä kautta henkilön kehittymissuunnitelma täydentyy ja tarkentuu.

Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja kansainvälisen vertaisoppimisen edistäminen työelämäjaksoilla. Hankkeessa toteutetaan 4-5 henkilöstön vähintään kahden viikon työelämäjaksoa ulkomailla. Työelämäjaksojen teemat ja tavoitteet suunnitellaan aikaisempaa tiiviimmin yhdessä lähtijän, hänen koulutusalansa ja oppilaitosta edustavan esimiehen kanssa. Suunnitelma ohjaa työelämäjaksolla tapahtuvaa oppimista, ja työelämäjakson tuloksia arvioidaan suunnitelman mukaisesti.

Myös jaksojen tulosten levittämistoimia kehitetään systemaattisempaan suuntaan siten, että jaksoilla opitut asiat hyödyttäisivät laajemmin muuta henkilöstöä ja opiskelijoita. Jaksoille osallistuville työntekijöille annetaan tehtäväksi laatia verkkopohjainen suunnitelma jakson oppimistavoitteista ja keinoista saavuttaa nämä. Samaan suunnitelmaan osallistuja kirjaa myös tulosten levittämistoimet vähintään omassa tiimissä ja oppilaitostasolla jakson päätyttyä. Kyseinen suunnitelmapohja luodaan ja pilotoidaan hankkeessa yhteisesti. Kaikki jaksoille osallistuneet suorittavat myös osaamismerkkejä.

Tavoitteena on myös lisätä verkoston ulkopuolisten oppilaitosten tietämystä henkilöstön kansainvälisyyspolusta ja osaamismerkeistä ja edistää näin kv. polun käyttöönottoa myös muissa oppilaitoksissa.
Lisätietoja: hankkeen koordinaattori kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi, Ammattiopisto Luovi, mari.kontturi@luovi.fi tai opettaja Minna Sandberg, Ammattiopisto Spesia, minna.sandberg@spesia.fi, 040 55 65 622.

 

Seuraa meitä:

#aospesia