Laatu vieköön!

Hanke toteutetaan ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä. Hankkeen aikana päivitetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle aikaisemmassa hankkeessa tehty Laatu-katti vieköön perehdytysmateriaali ja tarkistetaan Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) tuloksellisuus ja vaikuttavuus mittarit huomioiden laki ammatillisesta koulutuksesta, muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa ja ammatillisen koulutuksen reformi.

Hankkeen yhteisiä toimia täydentävät hankekumppanikohtaiset osatavoitteet:

  • nivelvaiheiden yhteistyön laadun arviointi (Aitoon koulutuskeskus)
  • osaamisen arviointi osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää (Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto),
  • työelämäpalautteen hankkimisen uudet toimintatavat (Keskuspuiston ammattiopisto)
  • laadunhallintajärjestelmän rakentaminen yhdistyneessä organisaatiossa reformin mukaisesti (Ammattiopisto Spesia).

Hankkeen hankekumppaneille yhteiset tavoitteet ja kumppaneiden omat tavoitteet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että kehittämistyö ja tulokset hyödyttävät kaikkia kumppaneita ja myös laajemmin ammatillisen koulutuksen toimijoita. Kehittämistoimia ja tuloksia käsitellään säännöllisesti hankkeen avoimissa työpajoissa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2018 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Spesia, Aitoon koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja: Laatukoordinaattori Hanna-Liisa Ollila p. 044650551, etunimi.sukunimi@spesia.fi

Logot Aitoo, Luovi, Spesia, Keskuspuisto, Kiipula

Seuraa meitä:

#aospesia