Mahdollisuus päivittäiseen liikuntaan –hanke

Lukuvuoden teema: istumisen vähentäminen sekä liikkumisen lisääminen opiskelupäiviin.

 

Muut tavoitteet:
 • Kehittää edelleen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuutta liikuntaan ​
 • Levittää aiemmissa hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä kaikkiin oppilaitoksen yksiköihin
 • Hankkia liikuntavälineitä sinne, mistä niitä vielä puuttuu​
 • UUSI KEHITTÄMISKOHDE: Liikunnan integroiminen osaksi opetusta, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä​
  – Koulutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä opiskelijatutoreita​
  – Kehitetään koko oppilaitoksen toimintakulttuuria, asenteita ja arvostuksia liikuntamyönteisemmiksi​.
Käytännön toteutus:
 • Erilaiset liikunnalliset tempaukset, kampanjat, haasteet
 • Hyvinvointivirtaa- viikon tapahtumat, ryhmäytymispäivät, liikuntapäivät
 • Oppitunneilla taukoliikuntaa, liikuntavälineitä luokkiin sekä tauoille
 • Vapaa-ajan liikuntaharrastuksien mahdollistaminen, kerhotoiminta
 • Taukoliikuntavinkkien ja istumista vähentävien käytänteiden jakaminen henkilökunnalle.

 

Hankeryhmän jäsenet:
Pieksämäki: Raili Leva
Jyväskylä: Jari Luostarinen
Turku: Tea Järvinen
Järvenpää: Hanna Kasurinen, projektivastaava, hanna.kasurinen@spesia.fi

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Paraolympiakomitea, SAKU ry
Liikunnan aluejärjestöt, Kaupunkien/kuntien liikuntatoimet
Urheiluseurat: JÄPS
Muut oppilaitokset mm. Keski-Uudenmaan koulutuskeskus Keuda, Seurakuntaopisto, Järvenpään lukio
Yksityiset palveluntarjoajat mm. Nyrkkeilyakatemia, Tanssikoulu McDance, Samin liikunta- ja elämyspalvelut, Revontuli keilaus, Kunnonkeskus

Kesto: 01.08.2019-30.06.2020
Rahoitus: Valtion kehittämisavustus Liikkuva opiskelu -toimintaan
Kohderyhmä: Kaikki oppilaitoksen opiskelijat ja koko henkilökunta

Seuraa meitä:

#aospesia