​Mielenterveyden osaaja

Hankkeen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa oppijaa, jolla on mielenterveyden haasteita. Koulutuksen painopistealueina on mielen hyvinvoinnin perusteet, haasteiden tunnistaminen, pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialainen yhteistyö opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa. 

Koulutuskokonaisuudet

Hankkeessa toteutetaan kymmenen opintopisteen kokonaisuus kolme kertaa. Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Mielenterveyden osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Koulutuksen osiot ovat:

  1. Mielen hyvinvoinnin perusteet, 3 op
  2. Menetelmiä mielen hyvinvoinnin tukemiseen, 4 op
  3. Oppijan mielen hyvinvointi ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Projektiaika

1.5.2020-31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Koordinaattori

Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja

Outi Santanen, outi.santanen@spesia.fi

 

Seuraa meitä:

#aospesia