Monikulttuurinen osaaja

Projektin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja tukea ja ohjata monikulttuurista oppijaa koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen painopistealueina on kielitietoinen opetus, oppimista vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen, sopivien tukikeinojen järjestäminen sekä verkostojen hyödyntäminen oppijan tukitoimia järjestettäessä.

Koulutuskokonaisuudet

Hankkeessa toteutetaan 10 opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa. Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Monikulttuurinen osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Koulutuksen osiot ovat:

  1. Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, 3 op
  2. Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen, 4 op
  3. Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 3 op

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, valmentavan ja valmistavan koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen sekä kotoutumiskoulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Projektiaika

1.5.2020-31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Koordinaattori

Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja

Maarit Sorjonen, p. 044 765 1368, maarit.sorjonen@spesia.fi

Seuraa meitä:

#aospesia