MuutosjohtAMᴱO

MuutosjohtAMᴱO-hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformista johtuvan toimintakulttuurin ja johtamisen muutoksen tukeminen. Hankkeessa uudistetaan mukana olevien oppilaitoksen toimintaa ja johtamisen organisointia niin, että osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllinen kokeilu- ja toimintakulttuuri vahvistuvat. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan yksilö-, oppilaitos- ja verkostotasolla. Hankkeeseen sisältyy mm. esimiesvalmennusta sekä uutena toimintamallina AMEO-areenatoimintamallin käynnistäminen keskijohdon ja esimiesten työn tueksi. AMEO-areenalla on mahdollisuus jakaa osaamista ja toimivia käytänteitä sekä saada vertaistukea toisilta esimiehiltä.

Oppilaitoksen keskeiset asiakas- ja sidosryhmät, kuten opiskelijat ja työelämän edustajat osallistuvat hankkeen toimintaan. Toteutuksessa hyödynnetään mm. verkkokokouksia, -koulutuksia ja digitaalisia oppimisympäristöjä.

Hanke koostuu kolmesta työkokonaisuudesta:
1. Uudistuva oppilaitos
2. Uudistuva johtajuus
3. Uudistuva toimintakulttuuri

Ajankohtaista! Osallistu nyt hankkeen Esimies muutosten aallokossa -webinaareihin (pdf)

 

 

 

 

Hankkeen toteutusaika: 13.12.2017–31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus
Toteuttajat: Kyseessä on ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO-verkosto) yhteishanke, jota hallinnoi Ammattiopisto Spesia. Muut toteuttajat ovat Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima.
Lisätiedot: Marja Jäntti, marja.jantti(ät)spesia.fi, p. 040 900 4027

Logot Spesia Luovi Kiipula Optima