Reboot School – Opintojen keskeyttämisen ennakointi ja ehkäisy

 

Toteutusaika:  1.10.2017 – 31.12.2018

Rahoittaja:  Business Finland

Oppilaitokset ja yhteistyöverkosto:

Hankeverkoston oppilaitokset ovat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Omnia ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Hanke toteutetaan yritysten ja oppilaitosten kanssa yhteiskehittäen. Yhteiskehittämismenetelmänä hyödynnetään innovaatiokilpailua. Prosessin fasilitoijana toimii Industryhack Oy. Owal Group Oy vastaa toiminnan koordinoinnista oppilaitosten suuntaan.

Tavoitteet, sisällöt ja odotettavissa olevat tulokset:

Hankkeessa etsitään uusia digitaalisia ratkaisuja opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisyyn ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Uusien ratkaisujen tulisi ensisijaisesti kohdistua opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen.

Hankkeen puitteissa järjestettiin Dropout Stop –innovaatiokilpailu, jossa kehitettävien palveluiden / tuotteiden tuli vastata yhteen tai useampaan alahaasteeseen:

  • Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista?
  • Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan?
  • Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan?
  • Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitseva opiskelija huomioidaan?

Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun ammatillisen koulutuksen järjestäjät käyttävät innovaatiokilpailua uusien ratkaisujen löytämiseen opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi.

Lisätietoja: Jarkko Korhonen, p. 040 577 1003, jarkko.korhonen(at)spesia.fi

Seuraa meitä:

#aospesia