RETU -Resilienssi ja tulevaisuususko

Resilienssi ja tulevaisuususko- hankkeessa (RETU) rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jossa hyödynnetään TOTEEMI-hankkeessa käytettyjä kysymyksiä. Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline antaa tuloksena opiskelijalle analyysin, joka kuvaa hänen tilannettaan opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Tarkoituksena on auttaa opettajia, ohjaajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin asioihin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua tukea. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Ammattiopisto Spesia toimii hankeen osatoteuttajana. Spesian erityinen rooli hankkeessa on huolehtia palvelutarpeen arviointivälineen saavutettavuudesta sekä esteettömyyden ja erityisen tuen näkökulman toteutumisesta hankkeen toiminnassa, tuloksissa ja tuotoksissa.

  • Toteutusaika: 1.10.2018–31.12.2020
  • Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
  • Koordinointi: Laurea ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Oulun seudun ammattiopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja: Spesian osahankkeen projektivastaava Tuula Niskanen, tuula.niskanen(a)spesia.fi, p. 050 463 2460

Toteutusaika:
1.10.2018–31.12.2020

Rahoittaja:

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Seuraa meitä:

#aospesia