Voin Hyvin –hanke

Voin Hyvin -hankkeessa tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen yhteisöllisiä toimintatapoja kehittämällä sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen erityinen tuki huomioon ottaen.

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ryhmäytymistä osana yksilöllistä opinpolkuja sekä lisätään opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta positiivisen ja vahvuuslähtöisen puhe- ja toimintakulttuuria vahvistamalla sekä opiskelijakuntatoimintaa kehittämällä. Hankkeen aikana kehitetään myös yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän opiskeluhuollon verkostoyhteistyötä päätoimipaikoittain.

Tulokset
• Yhteisöllisempi toimintakulttuuri ja uudet yhteisölliset toimintatavat
• Henkilöstön osaamisen kehittyminen ja sen myötä opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta tukeva henkilöstö ja toimintakulttuuri
• Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen tunteen vahvistuminen
• Aktiivinen ja alueellinen yhteistyö opiskeluhuollon kehittämiseksi ja erityistä tukea tarvitsevien asioiden edistäminen verkostoissa
• Asiantuntijapalveluiksi tuotteistetut erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opiskelijoiden osallistaminen ja valtauttamisen hyvät käytännöt

 

Toteutusaika: 13.12.2017 – 31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus
Koordinointi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hankekumppanit: Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja: projektivastaava Kirsi Teppo, p. 040-768 5252, kirsi.teppo@spesia.fi

 

Seuraa meitä:

#aospesia