Yhdessä enemmän 2

Opetushallituksen rahoittamissa laatustrategiahankkeissa on vuosille 2020-2021 neljä painopistettä, joihin Yhdessä enemmän 2 hankkeella on kolmeen tavoitteita.

1.Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
Tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita sekä laadunhallinnan johtamista Kohti huippulaatua -strategian mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstöllämme on ymmärrys organisaation laadunhallinnan menetelmistä, laadun tilasta, tavoitteista ja kehittämisestä

2.Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta
Tavoitteena on vakiinnuttaa menettelytavat, joilla saavutetaan parempi laadunhallinta työelämässä oppimisessa ja sitä tukevissa oppimisympäristöissä. Yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa pyrimme jalostamaan ennakointitietoa uudella tavalla koulutuksen tarjonnaksi ja tuotteistamisen perustaksi. Lisäksi tavoitteena on saada ARVO-palautteiden tulokset osaksi arjen asiakaslähtöistä työtä ja jatkuvaa parantamista.

3.Toiminnan selkeät tavoitteet ja tulosten seuranta
Tavoitteena on kehittää mittaristoa, joka kiinnittyy entistä selkeämmin johtamiseen ja toimintaprosessien jatkuvaan parantamiseen. ARVO-palautteiden hyödyntämiseen on käytössä uusia menettelytapoja ja työvälineitä (MFiles, PowerBi). Laadunhallinnan vaikuttavuuden arviointiosaaminen kehittyy vertaisfoorumeissa.

Työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään jokaisessa oppilaitoksessa erikseen ja yhdessä hankkeen työkokouksissa ja kaikille avoimissa työpajoissa. Hankeverkoston yhteisinä työtapoina ovat vertaisoppiminen ja toimivien käytäntöjen avoin jakaminen. Ammattiopisto Spesian osahankkeessa keskitytään tavoitteiden 1 ja 3 toteuttamiseen.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat:

Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto ja hankekumppaneina toimivat AEL, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Careeria ja Kiinko

Lisätiedot:

Hanna-Liisa Ollila, etunimi.sukunimi@spesia.fi, p. 044 465 0551

Seuraa meitä:

#aospesia