Yhdessä eteenpäin 6

Hankkeen yhteiset tavoitteet:

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin laadunhallinta vahvistuu,
  • oppilaitoksen ydinprosessit ovat asiakkaan näkökulmasta tarpeenmukaisia, tehokkaita ja keskenään lisäarvoa tuottavia sekä
  • laatukulttuuri ja pedagoginen tulos vahvistuvat.

Tavoitteisiin pyritään tuomalla aktiivinen vuoropuhelu osaksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa. Ottamalla LEAN-ajattelu ja työkalut käyttöön oppilaitoksen ydinprosessien asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden parantamisessa sekä jakamalla verkostossa ja verkostojen välillä kokemuksia oppilaitoksen toimintaa tukevan laatukulttuurin hyvistä käytännöistä.

Ammattiopisto Spesian osahankkeessa kartoitetaan työnantajien näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallintaan. Kartoituksia toteutetaan Ammattiopisto Spesian eri toimipaikoilla. Asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä jatketaan edellisessä Yhdessä eteenpäin hankkeessa aloitettua LEAN- ajattelun ja työkalujen soveltamista opiskelijan yksilöllisen polun prosessin parantamiseen. Laatukulttuurin vahvistamiseksi tehdään aktiivista hyvien käytäntöjen vaihtoa hankekumppaneiden ja hankeverkostojen välillä.

Työtä tehdään jokaisessa oppilaitoksessa erikseen ja yhdessä hankkeen työkokouksissa ja kaikille avoimissa työpajoissa.

Hanke toteutusaika on 1.1.-31.12.2018 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto ja hankekumppaneina toimivat Ammattiopisto Spesia ja Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja: Laatukoordinaattori Hanna-Liisa Ollila, hanna-liisa.ollila(ät)spesia.fi, p. 044 465 0551.

Seuraa meitä:

#aospesia