Ammattiin!

Ammattiin! -hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savon maakunnassa entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta sekä tukea opettajien ammattitaitoa alati muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillisen koulutuksen reformin viitoittamalla tiellä. Ammattiopisto Spesia toimii hankkeessa osatoteuttajana. Erityisenä asiantuntijuutena Spesia tarjoaa hankeverkoston käyttöön ammatillisen erityisopetukseen ja erityistä tukea tarvitseviin nuoriin ja aikuisiin liittyvän osaamisen.

Hankkeen tuloksena luodaan malleja ja käytäntöjä sille, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden voimavarat ja vahvuudet saadaan valjastettua maksimaalisesti sellaisen ammatillisen osaamisen hankkimiseen, jolle on työmarkkinoilla kysyntää. Samalla kehitetään valtaosin työpaikan oppimisympäristöissä tapahtuvia erilaisia tutkintojen, osatutkintojen ja tutkintojen yhdistelmien suorittamisen malleja.

Toimenpiteet:

  • Työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
  • Opintojen jälkeisen työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen
  • Yhteisten verkko-opintojen suunnittelu ja toteutus
  • Uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Erilaisten oppijoiden huomioiminen ja aito opintojen henkilökohtaistaminen

Toteutusaika: 1.1.2017–31.12.2019
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy
Kumppanit: Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Otavan Opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Seurakuntaopisto ja Ammattiopisto Spesia
Lisätietoja: Ammattiopisto Spesian osahankkeen projektikoordinaattori Ulla Nyrönen, p. 040 353 0555, ulla.nyronen (a) spesia.fi
Projektipäällikkö Teija Räihä, teija.raiha (a) esedu.fi, p. 044 711 5826

Seuraa meitä:

#aospesia