ArtECult VII

Hankkeen tavoitteet ja strategia

ArtECult-hankkeen tavoitteena on edistää media- ja kulttuurialan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla.

ArtECult VII –hanke pohjautuu pitkäaikaiseen aktiivisen kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen viestinnän oppilaitoksien yhteistyöhön.
Strategisena tavoitteena on henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistyminen. Lisäksi halutaan parantaa opiskelijoiden kykyä työskennellä ja opiskella monikulttuurisissa työympäristöissä sekä kulttuurienvälisen ymmärryksen että kielitaidon lisääntymisen kautta. Näin ollen ArtECult-verkoston jatkuvana tavoitteena onkin yhteistyön syventäminen ja kehittäminen opetussuunnitelmassa määriteltyjen ja myös työelämän edellyttämien kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

ArtECult –yhteistyön kautta oppilaitokset ovat kyenneet rakentamaan laajan ja laadukkaan kulttuurialojen verkoston viimeisten 14 vuoden aikana. ArtECult -verkosto kerää toteutuneista liikkuvuuksista palautetta sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta, ja kerätyn palautteen pohjalta verkosto tekee tarvittavat toimenpiteet liikkuvuuksien laadun parantamiseksi.

Toteutusaika: 2017-2019
Rahoittaja: OPH
Hankeverkoston koordinaattori Ammattiopisto Spesia, Pete Alander

Lisätietoja: Pete Alander, 044 765 1533, petri.alander@spesia.fi

www.artecult.net

Seuraa meitä:

#aospesia