Asiakkuuden hallinta – Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Asiakkuuden hallinta – Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana –hanke toteutetaan 1.1.2018-31.12.2019 Opetushallituksen rahoituksella.

Hanketta hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä ja yhteistyökumppaneita ovat Ammattiopisto Spesian ohella AEL, Ekami, Invalidisäätiö, Luksia ja Point College.
Hankkeessa kehitetään asiakkuusosaamista ja asiakkuuden hallintaa Ammattiopisto Spesiassa.

Kehittämistyötä tehdään kolmella tasolla.
1) Kehittämistä tapahtuu arjessa: hankkeessa mukana olevien alojen opiskelijat pääsevät henkilökunnan ja työelämän edustajien kanssa edelleen kehittämään asiakastöihin liittyviä käytäntöjä. Henkilökunnan asiakkuusosaaminen kehittyy hankkeen järjestämien työpajojen ja koulutuksen kautta.
2) Toimintaa kehitetään myös dokumentoinnin ja tietojärjestelmien tasolla: asiakkuuksien dokumentoinnin ja hallinnan käytännöistä luodaan malli ja niihin liittyviä tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan.
3) Lisäksi hankkeen kehittämistyö kytketään oppilaitoksen strategiatyöhön ja johtamiseen. Henkilöstön asiakkuusosaamisen kehittyminen liitetään kehityskeskustelukäytäntöihin ja osaamisen kehittymisen suunnitelmiin.

Hankkeessa siis tavoitteena on luoda Ammattiopisto Spesiaan asiakasyhteistyön käytännöt ja malli. Tavoitteena on selkeyttää asiakkaiden parissa tehtävää työtä ja tehdä näkyväksi asiakkuuksien solmiminen, kehittyminen ja ylläpitäminen.
Laadukkaan ja keskustelevan asiakasyhteistyön myötä Ammattiopisto Spesia voi yhä paremmin vastata työelämäkumppaneidensa toiveisiin ja opiskelijat saavat koulutusta, joka vastaa työelämän nykyisiin tarpeisiin.

Lisätietoja: projektivastaava Piia Virtanen
piia.virtanen (a) spesia.fi
p. 040 900 0045

 

Seuraa meitä:

#aospesia