ERMO2 – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Projektiaika: 1.5.2018 – 31.12.2019
Projektin rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tukea tarvitsevien maahanmuuttajien

  • siirtymistä ammatilliseen koulutukseen
  • kehittää yksilöllisiä polkuja
  • suorittaa tutkinto
  • siirtyä työelämään.

Tavoitteena on myös lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoa ja osaamista tunnistaa opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja erityisen tuen tarpeita sekä kehittää heille sopivia opetus- ja ohjausmenetelmiä tukemaan yksilöllisiä opintopolkuja.

Hanke toteutetaan 10 opintopisteen koulutuskokonaisuutena. Koulutuksessa on neljä osiota, jotka sisältävät lähitapaamisia, ohjattua etätyöskentelyä ja oman työn sekä työyhteisön kehittämistä.

Koulutuksen osiot:
1. Maahanmuuttajan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät (2 op)
2. Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen (3 op)
3. Työelämässä tapahtuvan oppimisen tukeminen (2 op)
4. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja kehittäminen (3 op)

Projektin kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan sekä kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Projektitoimijat:
Hanke toteutetaan Ammattiopisto Spesian, Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Liven yhteistyönä.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Eija Männistö
044 7650 572

 

Seuraa meitä:

#aospesia