Opin Duunissa

Opin Duunissa -projekti toteutetaan 4.11.2016 – 31.12.2017 Opetushallituksen rahoituksella. Projektia hallinnoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneita ovat Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima ja Validia ammattiopisto.
Projektissa kehitetään ja pilotoidaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuvia osaamisperusteisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työpaikkojen kanssa kehitetään yhteistyömalleja oppimisympäristöjen ja -järjestelyjen toteuttamiseen erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla: tilojen, välineiden, laitteiden, asiakastöiden ja osaamisen hyödyntäminen suunnitellaan uudella, kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä ratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan opiskelijoita osallistavalla tavalla. Tavoitteena on lisätä opiskelijan motivaatiota ja opintoihin sitoutumista. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan a) Coach-mallia b) yhteisöllisyyttä edistäviä ohjaus- ja oppimisjärjestelyjä sekä c) yhtenäisiä käytäntöjä opiskelijan tarvitsemien tukipalvelujen toteuttamiseksi työpaikalla, kun koulutus toteutetaan työpaikan työympäristöissä.

Hankkeessa edistetään osaamisperusteisen ja työelämälähtöisen koulutuksen toteutumista myös digitaalisilla ratkaisuilla. Työpaikkojen oppimisympäristöt mallinnetaan 360-tekniikalla avaten opetussuunnitelmat visuaaliseen ja selkeäkieliseen muotoon. Tavoitteena on tukea opiskelijan motivaatiota ja edellytyksiä yksilöllisen opintopolun reaaliaikaiseen suunnitteluun sekä osaamisen hankkimiseen/kehittämiseen, seurantaan ja osoittamiseen.

Lue lisää:
Ammatillisten opintojen opiskeleminen opetusryhmän NY-yritystoiminnassa
Digitaaliset ratkaisut oppimisympäristöjen mallinnuksessa
Opin Duunissa – mukana koutsaamassa

 

Seuraa meitä:

#aospesia