Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Projektiaika: 1.5.2018-31.12.2019
Projektin rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeessa toteutetaan neuropsykiatrinen valmentajia 25 opintopisteen laajuisessa peruskoulutuksessa sekä annetaan jatkokoulutusta neuropsykiatrisina valmentajina jo toimiville. Koulutuksia toteutetaan Spesian päätoimipaikoilla Järvenpäässä, Turussa ja Jyväskylässä. Koulutuksilla vastataan opetus- ohjaus ja kasvatustehtävissä toimivien lisääntyneeseen tarpeeseen kehittää osaamista, taitoja ja menetelmiä tukea henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Pääkouluttajina toimivat Ammattiopisto Spesian asiantuntijat.

Projektin keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet

Koulutusten tavoitteena on lisätä ja syventää teoreettisia tietoja ja antaa käytännön keinoja tukea asiakasta, jolla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, kuten ADHD, autismin kirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai erilaisia oppimisvaikeuksia. Koulutusten tavoitteena on myös kehittää osallistujien ohjaus- ja valmennusosaamista.
Hankkeen tuloksena on 60 koulutettua neuropsykiatrista valmentajaa sekä 30 jatkokoulutuksen käynyttä valmentajaa, joilla on osaamista tukea neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia oppilaita/opiskelijoita sekä muita asiakkaita niin, että heidän opiskelu ja arjenhallinta helpottuu.

Projektitoimijat, yhteistyö ja verkostot

Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia. Yhteistyötä tehdään mm. Barnavårdsföreningen I Finland/ Adhd-keskuksen ja Autismisäätiön kanssa. 

Lisätietoja
Eija Männistö, eija.mannisto(at)spesia.fi

Seuraa meitä:

#aospesia