Reformi Telmassa – muutos mahdollisuudeksi

Reformin myötä myös Telma -koulutus on muutoksessa. Tämä muutos näkyy työpaikoilla, jossa opiskelee yhä enemmän laaja-alaista tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Hankkeen tavoitteena on työvaltaisen opiskelun lisääminen uusien oppimisympäristöjen ja uusien työelämäverkostojen avulla sekä luomalla suunnitelmallisia ja joustavia opinpolkuja työelämään ja yksilöllisiin jatkosuunnitelmiin. Tavoitteena on myös kehittää Telma-opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa perustutkinnon osia tai tutkinnon osan osia. Ammatiopisto Spesia toimii hankkeen osatoteuttajana.

Tavoitteet:
1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi Telma-koulutusta.
2. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja koulutussopimus tukena työelämäpolkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
3. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen uusien toimintatapojen avulla ja työvaltaisten oppimisympäristöjen kehittäminen.
4. Työelämässä tarvittavan osaamisen kartoittaminen.
5. Telma-opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa perustutkintojen osia ja tai tutkintojen osien osia joko oppilaitoksessa tai työelämässä.
6. Uudenlaisten yhteistyökumppanuuksien solmiminen vammaispalveluiden, työllistymispalveluiden ja työtoimintojen kanssa.
7. Kehitetään jatkosuunnitelmatyöskentelyä reformin mukaisesti.

Toteutusaika: Hanke toteutetaan tammikuun 2018 – joulukuun 2019 välisenä aikana
Rahoittaja: Opetushallitus
Koordinointi: Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto

Yhteistyökumppanit:
Keskuspuiston ammattiopisto (hallinnoi hanketta)
Ammattiopisto Luovi
Optima Samkommun
Aitoon Emäntäkoulu

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Marika Mäkinen,
marika.makinen(at)spesia.fi
p. 040 752 9653

 

Seuraa meitä:

#aospesia