Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa jatketaan ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteistyötä ja kehitetään edelleen aikaisemmissa hankkeissa hyväksi koettuja malleja yhteiseen kehitystyöhön.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Kehittää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) tarpeisiin palautteen antamisen tapoja nykyaikaisia teknisiä ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Myös kerätyn tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen kehitetään toimintatapoja.
  • Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman kytkeminen osaksi verkoston oppilaitosten laadunhallintajärjestelmiä.
  • AMEO-verkoston tuloskortti käyttöönotto sekä sen ja Amis-palautteen antaman tiedon hyödyntäminen verkoston oppilaitosten toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
  • Laadunhallintajärjestelmien edelleen kehittäminen. Tavoitteeseen sisältyvät muun muassa laadunhallintajärjestelmän päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen ja jalkauttaminen, palaute- ja tulostiedon systemaattisen hyödyntämisen parantaminen sekä laatukulttuurin vahvistaminen.

Ammattiopisto Spesian osahankkeen toimenpiteet keskittyvät tavoitteisiin 1 ja 4.

Hankkeen toteutusaika: 12.12.2018.-31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Luovi ja hankekumppaneina ovat mukana Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto.

Lisätiedot: Hanna-Liisa Ollila, etunimi.sukunimi@spesia.fi, p. 0444650551.

Seuraa meitä:

#aospesia