UraOn-Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen reformin tavoitteita tukevan uraohjauksen toimintakäytäntöjen kehittäminen osaksi opiskelijan henkilökohtaistamisprosessia (HOKS-prosessi) sekä yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen suunnittelua. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen uraohjauksessa osana yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelua sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämistä. Näiden kehittämistoimien seurauksena kootaan uraohjaukseen liittyvien digitaalisten sovellusten sekä muiden työkalujen hyödyntämisen menetelmäpankki.
Hankkeen tuloksena syntyy yleispätevä yhteistyömalli, jossa urasuunnittelussa olennaiset ohjauksen osaamisen alueet on kartoitettu ja sijoitettu osaksi opiskelijan yksilöllisen ja joustavan oppimispolun suunnittelua sekä prosessikuvausta. Lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen on laajentunut kattamaan uraohjauksen ja suunnittelun siten, että se mahdollistaa laadukkaan HOKS-prosessin toteutumisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnittelun erilaisille opiskelijoille. Kyseisessä toiminnassa opiskelijat ja ohjaushenkilöstö hyödyntävät luotua sovellus- ja menetelmäpankkia niin, että opiskelija itse on urasuunnittelun keskiössä aktiivisena toimijana.

Ammattiopisto Spesia toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinointi: Keskuspuiston ammattiopisto

Lisätietoja: hankevastaava Mari Luokkanen, p. 040-705 9287, mari.luokkanen@spesia.fi

 

Seuraa meitä:

#aospesia