Yhdessä enemmän 1

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen hankekumppanien laadunhallintajärjestelmiä vastaamaan uuden lainsäädännön vaatimuksia. Ammattiopisto Spesian osahankkeen tavoitteita ovat: Tiedolla johtamisen mallin päivittäminen osaksi Spesian laadunhallintaa, aikaisemmissa YE hankkeissa tuotetun materiaalin hyödyntäminen sekä laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja eheyttäminen periaatteella ”vähemmän on enemmän”.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintatapoja niin, että ne ovat työelämän ja opiskelijan kannalta asiakaslähtöiset, selkeät ja tehokkaat. Vuoropuhelun vahvistaminen ja aikaisemmissa työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa tukevissa hankkeissa tuotetun materiaalin hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen: Esimerkkeinä YE 6 hankkeessa työpaikoilta kerätty tieto sekä Parasta perheessä tuotetut materiaalit.

Työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään jokaisessa oppilaitoksessa erikseen ja yhdessä hankkeen työkokouksissa ja kaikille avoimissa työpajoissa. Hankeverkoston yhteisinä työtapoina ovat vertaisoppiminen ja toimivien käytäntöjen avoin jakaminen.

Toteuttajat:

Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto ja hankekumppaneina toimivat AEL, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia ja Kiinko

Hankkeen toteutusaika: 1.1.-31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätiedot: Hanna-Liisa Ollila, etunimi.sukunimi@spesia.fi, p. 0444650551.

Seuraa meitä:

#aospesia