Spesian hakuinfo 2024 yhteishausta, oppivelvollisuudesta ja vaativasta erityisestä tuesta järjestettiin tammikuussa 2024. Tilaisuudessa käytiin läpi muun muassa sitä, mitä ja kenelle on vaativa erityinen tuki toisella asteella, mitä koulutusvaihtoehtoja on, miten valmentavat koulutukset TUVA ja TELMA eroavat toisistaan, millaista opiskelu ja palvelut Spesiassa ovat sekä miten hakeminen tapahtuu.

Hakuinfo on tarkoitettu yksilöllistä tukea tarvitseville oppivelvollisille nuorille, heidän huoltajilleen, opettajille ja ohjaaville tahoille.

Katso tallenne

Katso Spesian hakuinfon tallenne alla olevalta videolta.

 

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle