Syventävät nepsy-täydennyskoulutukset

Syvennä nepsy-osaamistasi. Koulutuksista saat osaamista ja työkaluja nepsy-arkeen ja vastaukset erityisiin kysymyksiin.

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus

Työskenteletkö nuorten kanssa, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa?

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • Miten sosiaalisia taitoja voi harjoitella kohdennetusti?
 • Miten arjen tilanteiden kokemuksista otetaan opiksi tai poimitaan kaikkein parhaat oivallukset?
 • Milloin on hyvä miettiä, mitä sanoo tai miten reagoi?

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet eivät rajoitu vain koulussa suoriutumiseen, vaan näkyvät myös mm. elämänhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen haasteina.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • Kuinka tuet oppimista, tulevaisuuden suunnitelmia ja suunnitelmallista arkea?
 • Kuinka vahvistat nuoren itsetuntoa ja uskoa omaan selviytymiseen?
 • Kuinka vahvistat elämänhallintaa ja arvostavaa suhdetta itseen?

Mielen hyvinvoinnin tukeminen

Koulutuksessa perehdytään yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden ilmenemiseen nepsy-erityspiirteiden rinnalla.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • Millaisia psyykkisiä tuen tarpeita liittyy neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin?
 • Miten tuet mielen hyvinvointia?
 • Milloin ja mistä saat apua mielen hyvinvoinnin pulmiin?

Vahvuuslähtöisyys

Koulutuksessa perehdyt positiiviseen pedagogiikkaan käytännönläheisesti. Koulutus sisältää vahvuusperustaisten menetelmien harjoittelua.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • Kuinka hyödynnät onnistumisia pedagogisesti?
 • Miten päästät irti vaikeuksista, vioista, häiriöistä ja haasteista?
 • Miten kaivat esiin kyvyt, taidot ja osaamisen?

Kehitysvammaisuuden kirjo

Koulutuksessa perehdyt visualisoituihin ratkaisukeskeisiin menetelmiin, jotka tukevat arjessa toimimista ja itsensä ilmaisemista. Opit rakentamaan toimivia struktuureja ja tukemaan vuorovaikutusta kuvien avulla.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 • Miten tuet toimivaa arkea?
 • Kuinka tuet itseohjautuvuutta ja opittujen taitojen soveltamista?
 • Miten tuet itseilmaisua ja sosiaalista osallisuutta?