Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Turku

Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Turku

Kuuntele 29.1.2020 Miten ohjaat luovasti ja sujuvasti kehitysvammaista henkilöä, joka on myös autismikirjolla tai jolla on tarkkaavaisuuden haasteita? Kun kognitiiviset ja kielelliset haasteet yhdistyvät voimakkaisiin toiminnanohjauksen haasteisiin, ohjaavalta...
Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Turku

Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Pieksämäki

Kuuntele 28.1.2020 Miten ohjaat luovasti ja sujuvasti kehitysvammaista henkilöä, joka on myös autismikirjolla tai jolla on tarkkaavaisuuden haasteita? Kun kognitiiviset ja kielelliset haasteet yhdistyvät voimakkaisiin toiminnanohjauksen haasteisiin, ohjaavalta...
Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Turku

Nepsy+ Kehitysvammaisuuden kirjo, Jyväskylä

Kuuntele 23.1.2020 Miten ohjaat luovasti ja sujuvasti kehitysvammaista henkilöä, joka on myös autismikirjolla tai jolla on tarkkaavaisuuden haasteita? Kun kognitiiviset ja kielelliset haasteet yhdistyvät voimakkaisiin toiminnanohjauksen haasteisiin, ohjaavalta...
Nepsy+ Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, Turku

Nepsy+ Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, Turku

Kuuntele 22.1.2020 Työskenteletkö nuorten kanssa, joilla on sosiaalisiin tilanteisiin vaikuttavia erityispiirteitä? Mietitkö, kuinka ohjata heitä toimivampaan vuorovaikutukseen ja harjoittelun kautta kohti sosiaalisia onnistumisia? Koulutus on oivalluksia herättävä ja...
Nepsy+ Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, Turku

Nepsy + Sosiaaliset taidot ja vahvuuslähtöisyys, Järvenpää

Kuuntele Kohderyhmä: Työskenteletkö nuorten kanssa, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa? Mietitkö, kuinka ohjata heitä toimivampaan vuorovaikutukseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttöönottoon? Vahvuuslähtöisyyden ja positiivisen pedagogiikan...