#ETTA Erityistä tukea ja tutkimusta areenalla- verkkoluentosarja

Ole edellä, kuuntele #ETTA verkkoluennot! Tule mukaan seuraamaan ajankohtaisia verkkoluentoja, jotka toteutetaan valtakunnallisesti vuoden 2020 aikana. Kohderyhmä Luennoille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet kaikilta kouluasteilta Luennot: Luentoaika on...
Resilienssiä ja tulevaisuususkoa verkkokoulutus

Resilienssiä ja tulevaisuususkoa verkkokoulutus

Kiinnostaako resilienssi ja opiskelukyvyn tukeminen? Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR kysyy jokaiselta opiskelijalta kokonaisvaltaisesti ”Hei! Mitä sinulle kuuluu?”. Hankkeen ja arviointivälineen...