Tästäkin selvitään – haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op

Tukea mielen hyvinvointiin 2 op

9.4.-8.5.2024 Tämä koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja...
Tästäkin selvitään – haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op

Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op

5.3.-4.4.2024 Tämä koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja...