Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op, 2. toteutus

Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op, 2. toteutus

Toinen toteutus, 1.11.-11.12.2024 Tämä koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön...