Nepsy-info

verkossa

Kiinnostaako Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus? Olet ehkä jo ilmoittautunut mukaan tai vasta harkitset opintoja. Nepsy-info on juuri Sinulle!

Tästäkin selvitään – haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op

verkossa

Tästäkin selvitään - haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op -koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen haastaviin tilanteisiin ja ennaltaehkäisevän, positiivisen vahvistamisen toimintakulttuurin luomiseen! Koulutuksen aikana opit ennakoinnin, strukturoinnin ja erilaisten interventiomallien hyödyntämistä myönteisen käyttäytymisen tukena. Saat konkreettisia keinoja ja taitoja selviytyä monenlaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Koulutuksen ajankohta: 14.8.-11.9.2024.

Kiusaamisesta eroon yhteistyöllä 2 op

verkossa

Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen yhteisöllisen ja turvallisen toimintakulttuurin luomiseen toisen asteen oppilaitoksessa! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan kiusaamisen merkit ja sen vaikutukset opiskelijoihin. Saat myös konkreettisia keinoja ja taitoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen, kuinka puuttua kiusaamiseen ja edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia. Koulutuksen kesto on 3.9.-2.10.2024.

Eläinavusteisuuden 10 op –täydennyskoulutus nepsy-valmentajille

verkossa

Hei Sinä nepsy-valmentaja, pätevöidy kanssamme eläinavusteiseksi nepsy-valmentajaksi! Eläinavusteisuuden 10 op -täydennyskoulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n ja Spesia Asiantuntijapalveluiden kanssa. Koulutuksen kesto 3.9.-12.11.2024.

Nepsy-info

verkossa

Kiinnostaako Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus? Olet ehkä jo ilmoittautunut mukaan tai vasta harkitset opintoja. Nepsy-info on juuri Sinulle!

Kiusaamisen monet kasvot – Miten kiusaaminen näyttäytyy 2. asteen koulutuksessa? 2 op

verkossa

Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen yhteisöllisen ja turvallisen toimintakulttuurin luomiseen toisen asteen oppilaitoksessa! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan kiusaamisen merkit ja sen vaikutukset opiskelijoihin. Saat myös konkreettisia keinoja ja taitoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen, kuinka puuttua kiusaamiseen ja edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia. Koulutuksen kesto on 12.9.-1.10.2024.

Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op

verkossa

Tämä koulutus on osa ParasTUVA-hanketta. ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksen keskeiset sisällöt: Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta). Yhteisopettajuus. Toiminnalliset menetelmät. Digipedagogiikka. Motivaation vahvistamisen menetelmät. Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka. Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen. Vahvuusperustainen ja positiivinen pedagogiikka. Mielen hyvinvoinnin tukeminen. Tunne-, ja vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Neuropsykiatrinen valmennus. Ilmiöoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, elämyspedagogiikka. Koulutuksen kesto: 12.9.2024-16.1.2025

Monipuolisia menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen 2 op, 2. toteutus

verkossa

Monipuolisia menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen 2 op -koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen oppimisvaikeuksiin ja oppimista tukevan toimintakulttuurin luomiseen! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan oppimisvaikeuksia monipuolisesti ja rakentamaan erilaisia tukitoimia opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoita kuunnellen. Saat konkreettisia keinoja ja taitoja selviytyä monenlaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Koulutusajankohta: 13.9.-30.10.2024.

Nepsy-info

verkossa

Kiinnostaako Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus? Olet ehkä jo ilmoittautunut mukaan tai vasta harkitset opintoja. Nepsy-info on juuri Sinulle!

Miten voin estää kiusaamista? 2 op

verkossa

Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen yhteisöllisen ja turvallisen toimintakulttuurin luomiseen toisen asteen oppilaitoksessa! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan kiusaamisen merkit ja sen vaikutukset opiskelijoihin. Saat myös konkreettisia keinoja ja taitoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen, kuinka puuttua kiusaamiseen ja edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia. Koulutuksen kesto on 22.10.-28.11.2024.

Tuettu työllistyminen 3 op

verkossa

Koulutuksesta saat lisää osaamista ja keinoja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymiseen sekä työelämän ohjaamiseen heidän työllistämisessään. Opit lisää täsmätyön mahdollisuuksista. Täsmätyö ja työelämän moninaisuus tulevat sekä termeinä että käytännössä tutummaksi. Koulutuksen kesto on 28.10.-25.11.2024.