Monikulttuurisen oppijan tuen menetelmiä (3op), toinen toteutus

(verkossa)

Tule kartuttamaan osaamistasi monikulttuurisiin oppijoihin liittyen. Opit tunnistamaan mahdolliset oppimisvaikeudet ja saat keinoja niiden taklaamiseen. Koulutus antaa valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen sekä yksilöllisten polkujen ja tukitoimien suunnitteluun, lisää osallistujien verkosto-osaamista ja tukee työssäjaksamista. Osallistuja saa myös valmiuksia tukea maahanmuuttajaoppijoiden kotoutumista. Koulutus toteutetaan 4.10.-7.11.2023 välisenä aikana.

Neuropsykiatriset haasteet (mm. autismikirjo ja ADHD) rikosseuraamusasiakkailla (2 op)

(verkossa)

Tämä koulutus on osa Erityinen vankilaopetus 9 op -koulutuskokonaisuutta. Osallistujat kerryttävät osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisesta, tarpeiden tunnistamisesta ja tuesta sekä rikosseuraamusasiakkaiden ohjauksen erityispiirteistä. Osallistujien vuorovaikutus- ja menetelmäosaaminen lisääntyvät. Erityisesti painotetaan positiivisen pedagogiikan menetelmiä, ratkaisukeskeisyyttä ja dialogisuutta. Koulutusten toteutustavat vahvistavat myös osallistujien työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä osaamisen jakamista omassa työyhteisössä. Erityinen vankilaopetus -koulutuskokonaisuus sisältää luentoja, työpajoja ja ohjattuja vertaistapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Osallistujat voivat osallistua joko kaikkiin tai yksittäisiin koulutusosioihin. Koulutus toteutetaan 9.10.-7.11.2023 välisenä aikana.

Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu 1 op

(verkossa)

Koulutuksessa perehdytään hahmotusvaikeuksien päällekkäistymiseen muiden oppimisvaikeuksien sekä nepsy-piirteiden kanssa ja pohditaan konkreettisen tuen suunnittelua ja toteutusta tilanteessa, jossa tuen tarpeita on useita. Koulutuksen kesto on 10.10.-10.11.2023.

Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op

verkossa

Tämä koulutus on osa ParasTUVA-hanketta. ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa. Koulutuksen kesto: 31.10.2023-11.1.2024

Ratkotaan yhdessä -hankkeen infotilaisuus

verkossa

6.11. klo 15.15–16.00 Tervetuloa kuulemaan Ratkotaan yhdessä -hankkeesta! Infotilaisuudessa hankkeen asiantuntijat kertovat tarkemmin hankkeen tavoitteista, toteutuksesta sekä esittelevät tulevien koulutusosioiden sisältöjä tarkemmin. Infossa ovat mukana Ammattiopisto Spesian erityisen tuen asiantuntijat Maarit Sorjonen ja Tuula Niskanen. Hankkeen tavoitteena on lisätä monipuolisesti koulutukseen osallistujan opetus- ja ohjausosaamista. Koulutuksessa tarjotaan tutkimusperustaista menetelmätietoutta. Näin voidaan tunnistaa oppimisvaikeuksia ja tukea […]

Koko Spesia tutuksi 2023 – Duudsoneiden HP juontaa

Nyt on wörtti tulla kuulolle! Tarjolla HP Parviaisen juontama tiivis ja viihdyttävä tunnin paketti infoa ja opiskelijoiden kokemuksia Spesiasta: Mikä Spesia ja millainen meininki? Mikä tekee Spesiasta oppilaitoksen, missä oppiminen onnistuu ja jokainen saa loistaa?  Kuka voi hakea meille opiskelemaan, entä asumaan? Mitä koulutuksia Spesialla on tarjolla ja missä? Entä jos jännittää, miten pärjää toisella […]

Erityisen tuen oppijan uraohjaus ja täsmätyöllistyminen 2 op

(verkossa)

Tämä koulutus on osa Ohjaa erityisen hyvin 8 op -koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että jokainen ohjaustyötä tekevä henkilö osaa ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Erityisopettajien ja opinto-ohjaajien yhteistyön tekeminen on tärkeää ja se korostuu oppivelvollisuusuudistuksen myötä. Tukea tarvitsevan oppijan nivelvaiheet tulee hoitaa ennakoiden ja hyvin. Nivelvaiheen toimijoiden tietoisuus ja osaaminen erityisestä ja vaativasta erityisestä tuesta kasvaa ja monipuolistuu koulutuksessa.

Koulutuksen kesto on 7.-23.11.2023.

Kiusaamisen monet kasvot – Miten kiusaaminen näyttäytyy 2. asteen koulutuksessa 2 op

verkossa

Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen yhteisöllisen ja turvallisen toimintakulttuurin luomiseen toisen asteen oppilaitoksessa! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan kiusaamisen merkit ja sen vaikutukset opiskelijoihin. Saat myös konkreettisia keinoja ja taitoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen, kuinka puuttua kiusaamiseen ja edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia. Koulutuksen kesto on 9.11.-12.12.2023.

Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana (2op), toinen toteutus

(verkossa)

Tule kartuttamaan osaamistasi monikulttuurisiin oppijoihin liittyen. Opit tunnistamaan mahdolliset oppimisvaikeudet ja saat keinoja niiden taklaamiseen. Koulutus antaa valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen sekä yksilöllisten polkujen ja tukitoimien suunnitteluun, lisää osallistujien verkosto-osaamista ja tukee työssäjaksamista. Osallistuja saa myös valmiuksia tukea maahanmuuttajaoppijoiden kotoutumista. Koulutus toteutetaan 14.11.-7.12.2023 välisenä aikana.

Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä 1 op

(verkossa)

Koulutuksessa pohditaan, kuinka maahanmuuttajataustaisten nuorten hahmottamisen taitoja tulisi arvioida ja tukea sekä esitellään konkreettisia keinoja taitojen harjaannuttamisen tueksi. Koulutukseen sisältyy 17.11.2023 webinaaripäivä sekä oppimistehtävä.