Lyhytnepsy verkossa – neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niissä tukemisesta (2op)

Kahden opintopisteen laajuisessa verkkokoulutuksessamme saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, erityisesti ADHD:sta ja autismikirjon häiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Koulutuksen kautta kehität keinojasi tukea henkilöä, jolla on tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai tunnetaitojen vaikeuksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiisi kuuden kuukauden aikana – aloita, kun sinulle parhaiten sopii.

Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen 4 op, Järvenpää

Koulutuksen kesto on 22.1.-7.4.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Monikulttuurinen osaaja -koulutusta: 1) Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, 3 op, 2) Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen, 4 op, 3) Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 3 op

Kyllä tästä selvitään! Avaimia haastaviin tilanteisiin 3 op, verkkototeutus

Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeessa toteutettava koulutus. Koulutuksen sisältö Koulutuksessa osallistujat oppivat ennakoimaan haastavia tilanteita sekä saavat konkreettisia keinoja toimia haastavissa tilanteissa eri toimintaympäristöissä. Tavoitteet […]

Pedagoginen hyvinvointi arjessa 2 op, #YPET2, verkkototeutus

Pedagoginen hyvinvointi arjessa 2 op, #YPET2, koulutuksen ajankohta 2.2.-22.3.2021. Koulutus on osa Digitukea areenalla -erityistä osaamista -hanketta. Sisältö: Resilienssi, voimavarat, motivaatio, toimiva vuorovaikutus ja positiivinen pedagogiikka. Aikataulu: tiistai 2.2.2021 klo 14-16 Aloituswebinaari, keskiviikko 17.2.2021 klo 14-16 Väliwebinaari, maanantai 22.3.2021 klo 14-16 Päätöswebinaari

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Turku

Ammattiopisto Spesia Turku Vähäheikkiläntie 50, Turku

Uudistunut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy helmikuussa 2021 Turussa. Verkko-opintojen osuutta on lisätty ja koulutuskokonaisuutta voi suunnitella joustavammin opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskeluryhmässä toimiminen on kuitenkin edelleen tärkeää, samoin matkaa luotsaavat mahtavat, osaavat asiantuntijat (omat ja vierailevat) sekä kiinnostavat kokemusasiantuntijat. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutus päättyy 19.8.2021.

Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen 4 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto 15.2.-31.3.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen 4 op, muutettu verkkototeutukseksi

Koulutuksen kesto 2.3.-15.4.2021. Koulutus on muutettu lähitoteutuksesta verkkototeutukseksi (päiv. 23.11.2020). 

Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana 3 op, Järvenpää

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27, Järvenpää

Koulutuksen kesto on 16.4.-18.5.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Monikulttuurinen osaaja -koulutusta: 1) Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, 3 op, 2) Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen, 4 op, 3) Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 3 op

Mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku 3 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto 20.4.-6.5.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku 3 op, muutettu verkkototeutukseksi

Koulutuksen kesto 7.5.-31.5.2021. Koulutus on muutettu lähitoteutuksesta verkkototeutukseksi (päiv. 23.11.2020). 

Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Jyväskylä

Ammattiopisto Spesia Jyväskylä, Vasarakatu Vasarakatu 27, Jyväskylä

Uudistunut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy toukokuussa 2021 Jyväskylässä. Verkko-opintojen osuutta on lisätty ja koulutuskokonaisuutta voi suunnitella joustavammin opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskeluryhmässä toimiminen on kuitenkin edelleen tärkeää, samoin matkaa luotsaavat mahtavat, osaavat asiantuntijat (omat ja vierailevat) sekä kiinnostavat kokemusasiantuntijat. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutus päättyy 14.12.2021.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Järvenpää 19.5.-17.12.2021

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27, Järvenpää

Uudistunut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy toukokuussa 2021 Järvenpäässä. Verkko-opintojen osuutta on lisätty ja koulutuskokonaisuutta voi suunnitella joustavammin opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskeluryhmässä toimiminen on kuitenkin edelleen tärkeää, samoin matkaa luotsaavat mahtavat, osaavat asiantuntijat (omat ja vierailevat) sekä kiinnostavat kokemusasiantuntijat. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutus päättyy 17.12.2021.