RUORI-päivä

Toimintakyky on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen selviytymisestä hänelle tärkeistä arjen toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän toimii. Toimintakyky voi vaihdella eri ympäristöissä. RUORIA voidaan hyödyntää monella eri tavalla mm. ohjaus- ja urasuunnittelutyössä ja opiskelijan henkilökohtaistamisprosessissa. Ota RUORI avuksi toimintakyvyn arviointiin!

Monikulttuurinen osaaja 2 -koulutus 8op, muutettu verkkototeutukseksi

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27, Järvenpää

Koulutuksen kesto on 14.1.-23.9.2022. Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen osaamista sekä erityistä tukea tarvitsevien monikulttuuristen oppijoiden ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuudesta oppimisyhteisön voimavarana. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Urasuunnitelma ohjaavammaksi, verkkototeutus

Tule hankkimaan työkaluja vaativan erityisen tuen opiskelijan urasuunnitelman laadintaan! Koulutuspäivässä Laura Paaso (OAMK) ja Kati Jokio (Kiipulan ammattiopisto) pitävät uraohjauksen asiantuntijapuheenvuorot. Lisäksi kuulet vaativan erityisen tuen uraohjauksen hyvien käytänteiden esittelyjä sekä osallistut työpajatyöskentelyyn valmentavien tai tutkinnon omissa pajoissa. Koulutus järjestetään Teams-verkkototeutuksena.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, verkkototeutus Keski- ja Etelä-Suomen osallistujille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy maaliskuussa 2022. Koulutuspäivät toteutuvat verkossa, mutta yksi työnohjauksellinen päivä järjestetään lähitoteutuksena osallistujan maantieteellisen sijainnin mukaan joko Jyväskylässä tai Järvenpäässä. Koulutuksemme sisältö ja laajuus vastaavat Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutuksen kesto on 15.3.-2.12.2022.

Ilolla erityistä tukea 8op, verkkototeutus (huhtikuussa 2022)

Ammattiopisto Spesia Järvenpää

Koulutuksen kesto on 07.04.-16.11.2022. Koulutuskokonaisuus kehittää osallistujien tietoa, taitoja, osaamista, jaksamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn. Osallistujat kehittävät vuorovaikutus- ja menetelmäosaamistaan erityisesti positiivisen pedagogiikan menetelmistä. He saavat valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita tuen tarpeita sekä työkaluja ja keinoja oppimisen tukeen, opetukseen ja ohjaukseen. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan hän voi suorittaa myös yksittäisiä kahden opintopisteen osioita.

Tukikeinoja toiminnanohjaukseen 2 op, verkkototeutus

“Kaikista vaikeinta mulle on mun ohjaaminen.” Koulutuksessa tarkastellaan toiminnanohjauksen tukikeinoja, kuten strukturointia, visuaalista tukea, vahvuuksien hyödyntämistä, stressin hallintaa, palautteen antoa sekä käyttäytymisen ja tunteiden itsesäätelyä. Koulutuksen kesto on 7.4.-2.5.2022.

OLO-webinaariviikko

OLO-webinaariviikolla kuullaan ajankohtaisia teemoja ohjauksen arjen kehittämistyöstä. OLO-webinaareja pääset kuulemaan ti 3.5., ke 4.5. ja to 5.5. klo 8.30-11.30. Webinaarit ovat kaikille avoimia eivätkä vaadi ilmoittautumista.

Kevään erityisin päivä 2022, hybriditoteutus

Kevään erityisin päivä järjestetään Varsinais-Suomen Oppilaitosfoorumin erityisen tuen työryhmän, Erityistä tukea Lounais-Suomi verkoston sekä ja Spesia Asiantuntijapalvelujen yhteistyönä. Tule paikan päälle kahville, tapaamaan tuttuja ja verkostoitumaan uusien tuttavuuksien kanssa tai osallistu verkon kautta. Voit osallistua koko päivään tai vain aamu- tai iltapäivään, miten sinulle parhaiten sopii!

Ajatuksia ohjaukseen – perusopetuksesta toiselle asteelle, verkkototeutus

Nyt aamupäivän ajaksi ajatukset erityisen tuen ja vaativan erityisen ohjaukseen! Tule kuulemaan uraohjauksesta osana valmentavaa koulutusta, samalla kuulet tulevan Tuvan viime hetken kuulumisista. Tilaisuudessa esitellään hyviä uraohjauksen käytänteitä kentältä monesta eri näkökulmasta sekä perusopetuksesta että toiselta asteelta.