Jaa ja opi lisää – nepsyvalmentajien mentorointi 2 op, Jyväskylä

4.9.-30.10.2020 Kaipaatko tukea valmentajan työssä jaksamiseen ja yhteistä jakamista kollegojen kanssa? Sinua odotetaan mentorointitapaamisiin, ilmoittaudu mukaan! Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille ja työotetta työssään aktiivisesti käyttäville ammattilaisille. Tavoitteet ja toteutustapa Mentorointitapaamisten sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden mukaisesti yhteisesti tuottaen. Tavoitteena on tukea työssäjaksamista ja uusien oivallusten syntyä neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaamiseen mentoroinnin ja ryhmäprosessin […]

Nepsy-valmentajien menetelmäpakki, Järvenpää

09.09.-11.11.2020 Menetelmäpakki -koulutus vastaa koulutettujen Nepsy-valmentajien täydennyskoulutustarpeeseen! Kaipaatko vinkkejä ja keinoja asiakkaan tukemiseen? Onko koulutuksen käymisestä jo hetki? Mietitkö, miten aktivoisit valmentajapuolen itsestäsi uudestaan? Koulutuksen sisältö • Kuuntelu ja vuorovaikutus • Innostaminen ja motivointi • Rauhoittuminen ja stressinhallinta • Digitaaliset menetelmät Lähipäivät 09.09.2020 klo 9-15:00 02.10.2020 klo 9-15:00 21.10.2020 klo 9-15:00 11.11.2020 klo 9-15:00 Lähipäivät […]

Nepsy-valmentajien menetelmäpakki, Jyväskylä

11.9.-13.11.2020 Menetelmäpakki -koulutus vastaa koulutettujen nepsy-valmentajien täydennyskoulutustarpeeseen! Kaipaatko vinkkejä ja keinoja asiakkaan tukemiseen? Onko koulutuksen käymisestä jo hetki? Mietitkö, miten aktivoisit valmentajapuolen itsestäsi uudestaan? Koulutuksen sisältö • Kuuntelu ja vuorovaikutus • Innostaminen ja motivointi • Rauhoittuminen ja stressinhallinta • Digitaaliset menetelmät Lähipäivät 11.9.2020 klo 9-15 1.10.2020 klo 9-15 30.10.2020 klo 9-15 13.11.2020 klo 9-15 Lähipäivät […]

Oppimisvaikeudet #YPET1, 2 op

16.9. ja 5.11.2020 Onko kyse toiminnan ohjauksesta, hahmottamisesta vai keskittymisestä - miten voisin auttaa ja tukea opiskelijaa? Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö. Perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö Sisältö miten oppimisvaikeudet ilmenevät oppimisessa toiminnanohjauksen vaikeudet tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet matemaattiset ja hahmottamisen vaikeudet kielelliset vaikeudet kokemusasiantuntijat äänessä opiskelijoiden kokemuksia oppimisvaikeuksista opiskelijan tukeminen oppimisessa Toteutustapa Koulutus […]

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 25 op, Jyväskylä

ta22.9.2020–8.6.2021 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 25 op käynnistyy syyskuussa 2020 Ammattiopisto Spesiassa Jyväskylässä. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Toimitko lasten, nuorten tai aikuisten parissa, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia? Kaipaatko lisää tietoa ja työkaluja? Nepsy-valmentajakoulutuksessa saat tutkimus- ja käytännön tietoa erilaisten haasteiden syistä ja ratkaisuista. Opit tukemaan asiakkaasi arjen hallintaa, toiminnanohjausta ja sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä. […]

Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus #YPET2, 2 op

“Aikuisenakin voi oppia?” 22.9. – 5.11.2020 Onko kyse toiminnan ohjauksesta, hahmottamisesta vai keskittymisestä – miten voisin auttaa ja tukea opiskelijaa? Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö, perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat Tavoite ja sisältö Verkkokurssin tavoitteena on antaa työkaluja aikuisten erityisen tuen tunnistamiseen ja opintojen tukemiseen erilaisin keinoin oppilaitoksessa ja työpaikalla. Aikuisten erityinen […]

Osaaminen esiin videoin #UTOT, 2 op

24.9-12.11.2020 Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja opastaa osallistujia videoiden hyödyntämiseen opiskelijoiden osaamisen esiintuomisessa ja perehdyttää videoiden jakamisessa huomioitaviin asioihin. Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö. Perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö Sisältö Osaamisen näkyväksi tekeminen: videoesittelyn toteuttamisen perusteet Videoiden kuvaaminen ja editointi Videoiden jakaminen: Youtube, tubettaminen ja vloggaaminen, tekijänoikeudet Videoiden katsominen ja palautteet videoista Toteutustapa Verkkokoulutus […]

Digivälineet ja työelämässä oppiminen -verkkokoulutus #DET, 2 op

30.9.-17.11.2020 Koulutuksessa käydään läpi koko työelämässä oppimisen prosessi ideoiden yhdessä mitä välineitä opettaja/ohjaaja voi hyödyntää ennen työelämässä oppimisen jaksoa, sen aikana ja sen jälkeen opiskelijan tukemiseen, yhteydenpitoon ja oppimisen seurantaan. Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö. Perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö Sisältö opiskelijan osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen digivälineiden avulla digitaalisten laitteiden käyttö työympäristön kuvaamisessa ja […]

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen #YPET2, 2 op

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen #YPET2, 2 op 6.10.-11.11.2020 Koulutuksen tavoitteena on puhaltaa uutta energiaa ja innostusta koulutuksen kaksoistehtävän toteuttamiseen! Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksilla on suuri merkitys lapsen ja nuoren kasvulle yhteisön jäseneksi. Tule saamaan vinkkejä siihen, miten synnyttää osallisuuden kokemuksia tähän lämminhenkiseen koulutukseen! Pohditaan yhdessä millaisella toiminnalla voimme tukea yhteisöllisyyttä. Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden […]

Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen #YPET2, 2 op

6.10. – 11.11.2020 “Ymmärsitkö tehtävän? - Ymmärrän, Ymmärrän.” Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö, perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat Tavoite ja sisältö Verkkokurssin tavoitteena on antaa työkaluja maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisen tukemiseen. Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen verkkokurssi koostuu kolmen eri aihepiirin ympärille kootusta kokonaisuudesta sekä koontitehtävästä. Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy verkkoluento. Koulutuskokonaisuudet ja webinaariajat […]

Opiskelijan psyykkinen tukeminen #YPET1, 2 op

Verkkokoulutus 7.10.2020 – 17.11.2020 Miten psyykkinen oireilu vaikuttaa opiskelijan opiskelukykyyn? Miten tunnistan opiskelijan tuentarpeet? Miten tuen opiskelijaa yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti? Tule päivittämään ja kehittämään osaamistasi opiskelijan psyykkisessä tukemisessa! Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö. Perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö Sisältö Verkkokoulutuksessa perehdytään yleisimpiin opiskelukykyyn vaikuttaviin mielenterveysongelmiin. Pohdimme yhdessä, mikä vaikuttaa opiskelukykyyn, mitä on riittävä opiskelukuntoisuus […]

Resilienssiä ja tulevaisuususkoa verkkokoulutus

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR kysyy jokaiselta opiskelijalta kokonaisvaltaisesti ”Hei! Mitä sinulle kuuluu?”. Hankkeen ja arviointivälineen tavoitteena on kohdentaa oppilaitosten palveluita oikein ja nopeasti juuri heille, jotka palveluja tarvitsevat. Arviointiväline on kehitetty työkaluksi tavalliseen arkeen, edistämään opintojen etenemistä ja helpottamaan tukitoimien suunnittelua. Maksuton koulutus järjestetään etäyhteydellä.