Ilolla erityistä tukea 8op, muutettu verkkototeutukseksi

Ammattiopisto Spesia Järvenpää

Koulutuksen kesto on 27.10.2021-19.5.2022. Koulutuskokonaisuus kehittää osallistujien tietoa, taitoja, osaamista, jaksamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn. Osallistujat kehittävät vuorovaikutus- ja menetelmäosaamistaan erityisesti positiivisen pedagogiikan menetelmistä. He saavat valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita tuen tarpeita sekä työkaluja ja keinoja oppimisen tukeen, opetukseen ja ohjaukseen. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan hän voi suorittaa myös yksittäisiä kahden opintopisteen osioita.

Mielenterveyden osaaja 10 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto on 2.11.2021-21.4.2022. Koulutuskokonaisuudessa kartutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea oppijaa koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa. Osallistujat saavat tietoa mielen hyvinvoinnin perusteista ja oppivat tunnistamaan haasteita. He saavat lisää pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kymmenen opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Tartu tilaisuuteen ja vahvista omaa ohjausosaamistasi! Seuraava työpaikkaohjaajakoulutus starttaa vapaaehtoisella aloitusinfolla keskiviikkona 13.10.2021 ja verkkokeskustelut toteutetaan marras-joulukuussa 2021.

Mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku 3 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto 3.11.-9.12.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Työhönvalmennuksen verkostopäivä

Tule mukaan kuulemaan uusimmat kuulumiset työhönvalmennuksen saralta! Perinteikäs Ammattiopisto Spesian ja Ammattiopisto Liven järjestämä työhönvalmennuksen verkostopäivä toteutetaan Teamsin välityksellä torstaina 18.11.2021 klo 9–15.

RUORI-päivä

Toimintakyky on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen selviytymisestä hänelle tärkeistä arjen toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän toimii. Toimintakyky voi vaihdella eri ympäristöissä. RUORIA voidaan hyödyntää monella eri tavalla mm. ohjaus- ja urasuunnittelutyössä ja opiskelijan henkilökohtaistamisprosessissa. Ota RUORI avuksi toimintakyvyn arviointiin!

Monikulttuurinen osaaja 2 -koulutus 8op, muutettu verkkototeutukseksi

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27, Järvenpää

Koulutuksen kesto on 14.1.-23.9.2022. Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen osaamista sekä erityistä tukea tarvitsevien monikulttuuristen oppijoiden ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuudesta oppimisyhteisön voimavarana. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Urasuunnitelma ohjaavammaksi, verkkototeutus

Tule hankkimaan työkaluja vaativan erityisen tuen opiskelijan urasuunnitelman laadintaan! Koulutuspäivässä Laura Paaso (OAMK) ja Kati Jokio (Kiipulan ammattiopisto) pitävät uraohjauksen asiantuntijapuheenvuorot. Lisäksi kuulet vaativan erityisen tuen uraohjauksen hyvien käytänteiden esittelyjä sekä osallistut työpajatyöskentelyyn valmentavien tai tutkinnon omissa pajoissa. Koulutus järjestetään Teams-verkkototeutuksena.