Opiskelijan psyykkinen tukeminen #YPET1, 2 op

Verkkokoulutus 7.10.2020 – 17.11.2020 Miten psyykkinen oireilu vaikuttaa opiskelijan opiskelukykyyn? Miten tunnistan opiskelijan tuentarpeet? Miten tuen opiskelijaa yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti? Tule päivittämään ja kehittämään osaamistasi opiskelijan psyykkisessä tukemisessa! Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö. Perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö Sisältö Verkkokoulutuksessa perehdytään yleisimpiin opiskelukykyyn vaikuttaviin mielenterveysongelmiin. Pohdimme yhdessä, mikä vaikuttaa opiskelukykyyn, mitä on riittävä opiskelukuntoisuus […]

Resilienssiä ja tulevaisuususkoa verkkokoulutus

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR kysyy jokaiselta opiskelijalta kokonaisvaltaisesti ”Hei! Mitä sinulle kuuluu?”. Hankkeen ja arviointivälineen tavoitteena on kohdentaa oppilaitosten palveluita oikein ja nopeasti juuri heille, jotka palveluja tarvitsevat. Arviointiväline on kehitetty työkaluksi tavalliseen arkeen, edistämään opintojen etenemistä ja helpottamaan tukitoimien suunnittelua. Maksuton koulutus järjestetään etäyhteydellä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Järvenpää

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27, Järvenpää

Uudistunut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy marraskuussa 2020 Järvenpäässä. Verkko-opintojen osuutta on lisätty ja koulutuskokonaisuutta voi suunnitella joustavammin opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskeluryhmässä toimiminen on kuitenkin edelleen tärkeää, samoin matkaa luotsaavat mahtavat, osaavat asiantuntijat (omat ja vierailevat) sekä kiinnostavat kokemusasiantuntijat. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutus päättyy 2.6.2021.

#ETTA Erityistä tukea ja tutkimusta areenalla- verkkoluentosarja

#ETTA Erityistä tukea ja tutkimusta areenalla- verkkoluentosarja toteutetaan valtakunnallisesti vuoden 2020 aikana. Luentoaika on kuukauden ensimmäinen torstai klo 14–15. Keskusteluaikaa on klo 15.30 saakka. Tule mukaan tai tilaa tallenne.

Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen 3 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto 20.11.2020-11.2.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Monikulttuurinen osaaja -koulutusta: 1) Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, 3 op, 2) Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen, 4 op, 3) Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 3 op

Työhönvalmennuksen verkostopäivä

Perinteikäs Ammattiopisto Spesian ja Ammattiopisto Liven järjestämä työhönvalmennuksen verkostopäivä toteutetaan tänä vuonna Teamsin välityksellä. Teemana on tuettu työllistäminen - ennen ja nyt.

Aloitusinfo: Valmennusohjelma erityisopetuksen ja erityisen tuen ammattilaisille

Ammattiopisto Spesia ja OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttavat Osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelman, joka on tarkoitettu erityisopetuksen ja erityisryhmien ohjauksen ammattilaisille. Tule kuulemaan lisää valmennusohjelman aloitusinfoon, joka järjestetään verkossa 8.12.2020 klo 13-14.

Mielenterveyden perusteet 3 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto 14.12.2020-14.1.2021. Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Sopivaa työtä kaikille – työllisyyttä edistävä verkkovalmennus

Sopivaa työtä kaikille on Invalidiliiton käynnistämä konsepti, jonka päätavoitteena fyysisesti vammaisten työllistymisen parantaminen. Ammattiopisto Spesia osallistuu hankkeeseen palveluntuottajan roolissa. DuuniSpesian henkilökunta tarjoaa työvalmennusta ja työnhakuun liittyvää tukea entisille opiskelijoillemme, jotka ovat jääneet työttömiksi koulun päätyttyä. Talven valmennus käynnistyy ilmaisen verkkovalmennuksen merkeissä, tämän jälkeen valmennettavat saavat yksilövalmennusta omalta työvalmentajaltaan. Valmennusta tarjotaan 4 x 1 h. Aloittavia valmennusryhmiä on kaksi: aloitus 24.11.2020 ja aloitus 12.1.2021.

Avaimia uraohjaukseen #UTOT, 2 op, verkkototeutus

Koulutuksen ajankohta 14.1.-16.2.2021. Koulutus on osa Digitukea areenalla -erityistä osaamista -hanketta. Uudistunut uraohjaus edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä. Verkkototeutus, tarkemmat tiedot osallistujille kutsun yhteydessä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, koulutuspäivä (to 14.1.2020 klo 9-15), ohjauswebinaari ke 3.2.2020, päätöswebinaari ti 16.2.2020 (webinaarit klo 14.00-15.30), kehittämistyö sekä etäjaksolla työskentelyä.

Mielenterveyden perusteet 3 op, muutettu verkkototeutukseksi

Koulutuksen kesto 18.1.-2.2.2021. Koulutus on muutettu lähitoteutuksesta verkkototeutukseksi (päiv. 23.11.2020). 

Tämä koulutus on osa kymmenen opintopisteen laajuista Mielenterveyden osaaja -koulutusta: 1) Mielenterveyden perusteet, 3 op, 2) Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op, 3) Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Erityisen tuen taitajat – osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelma

Erityisen tuen taitajat - osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelmassa vahvistat osaamistasi erityisen tuen asiantuntijana ja kehittäjänä ammatillisen koulutuksen kentällä. Parannat valmiuksiasi toimia konsultoivassa asiantuntijaroolissa omassa työyhteisössäsi, muissa organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi saat tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja asiantuntijaprofiilisi esittelemiseen kiinnostavasti. Osioiden 1-3 aloitus on 20.1.2021 ja osion 4 aloitus 15.12.2020.