Monipuolisia menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen 2 op

verkossa

Monipuolisia menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen 2 op -koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen oppimisvaikeuksiin ja oppimista tukevan toimintakulttuurin luomiseen! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan oppimisvaikeuksia monipuolisesti ja rakentamaan erilaisia tukitoimia opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoita kuunnellen. Saat konkreettisia keinoja ja taitoja selviytyä monenlaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Koulutusajankohta: 19.1.-16.2.2024.

Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op

verkossa

Lähestymistapoja monikulttuuriseen opetukseen 3 op koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö.Tule vahvistamaan monikulttuurista opetus- ja ohjausosaamistasi! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan maahanmuuttaneen oppijan tuen tarpeita monipuolisesti. Opit myös rakentamaan tukitoimia yhdessä oppijan kanssa. Hiot kulttuurisensitiivistä työotetta ja saat keinoja traumatisoituneen oppijan kohtaamiseen. Koulutuksen ajankohta: 5.3.-4.4.2024.

Tukea mielen hyvinvointiin 2 op

verkossa

Tukea mielen hyvinvointiin -koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Tule vahvistamaan mielen hyvinvoinnin osaamistasi! Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaisia mielenterveyden haasteita. Löydät myös uusia lähestymistapoja ja näkökulmia oppijan mielenterveyden tukemiseen. Koulutuspäivänä 18.4. sinulla on mahdollisuus tutustua HOT-terapian perusteisiin Arto Pietikäisen johdolla. Koulutuksen ajankohta: 9.4.-8.5.2024.

Tästäkin selvitään – haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op

verkossa

Tästäkin selvitään - haastavat tilanteet oppilaitoksen arjessa 3 op -koulutus on osa Ratkotaan yhdessä – erityispedagogisia menetelmiä opetuksen ja ohjauksen arkeen -hanketta. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen, yläkoulun, valmentavan ja valmistavan koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Tule vahvistamaan osaamistasi liittyen haastaviin tilanteisiin ja ennaltaehkäisevän, positiivisen vahvistamisen toimintakulttuurin luomiseen! Koulutuksen aikana opit ennakoinnin, strukturoinnin ja erilaisten interventiomallien hyödyntämistä myönteisen käyttäytymisen tukena. Saat konkreettisia keinoja ja taitoja selviytyä monenlaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Koulutuksen ajankohta: 14.8.-11.9.2024.

Hyvän opiskelupäivän elementit, 2 op

verkossa

Tämä koulutus on osa ParasTUVA-hanketta. ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksen keskeiset sisällöt: Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen. Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat. Hyvän opiskelupäivän rakentuminen, opetushenkilöstön roolit ja työnjako, opiskelijan osallisuus, yhteisöllinen pedagogiikka. Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella, alueelliset TUVA-verkostot, yhteistyösopimukset. TUVA-henkilöstö luomassa TUVA-pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. TUVA-koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen esim. somessa näkymällä. Koulutuksen kesto: 6.2.-24.4.2025.